• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Uppsala akademiska kammarkörs arkiv

Uppsala akademiska kammarkörs arkiv

(Archive)
Collector Uppsala akademiska kammarkör (1957-)
Alternative title Uppsala akademiska kammarkörs arkiv
Period 1957
Extent 3,92 shelf meters, 57 volumes
Format Non digital
Archive institution Uppsala University LibraryCarolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1Box 510
SE 751 20 Uppsala
Placement
Comp. 37-38 och 606 D
Shelfmark UAK

Content

Ljudband, räkenskaper, verksamhetsberättelser, protokoll, stadgar, fotografier, äldre program, krönikor, klipp, recensioner, medlemslistor, korrespondens m.m.

Biographical notes

Uppsala Akademiska Kammarkör växte fram ur Norrlands nations musikverksamhet vid mitten/slutet av 1950-talet. Till stor del skedde det på initiativ av nationens sånganförare, Folke Bohlin. Ambitionen var att skapa en blandad kör på den höga nivå som var möjlig i Uppsala. Under dirigenterna Eric Ericsson (1957-61) och Dan-Olof Stenlund (1961-74) skaffade sig kören en position som en av Sveriges bästa blandade amatörkörer, och den positionen har sedan vidmakthållits under dirigenterna Anders Eby (1974-83) och Stefan Parkman (1983-). Kören har gjort regelbundna konserter i Uppsala, bland annat nyårskonserter i universitetsaulan sedan 1984. Den har gjort ett stort antal resor och turnéer och ett stort antal skivinspelningar, och uruppfört åtskilliga kompositioner. Sedan 2000 har Uppsala Akademiska Kammarkör ett nära samarbete med Uppsala universitets körcentrum.

Acquisition

Acc. nr 1985/54, deposition. Acc. nr 2018/32, deposition.

Accession number

1985/54, 2018/32

Document type

 • Association documents
 • Documents by subject
 • Elektronic resources (disks, CDs etc.)
 • Financial documents
 • Legal documents
 • Letter (including drafts)
 • Manuscript
 • Matriklar
 • Notes
 • Photograph
 • Press cutting
 • Print
 • Sheet music
 • Sound recordings

Subject, topics

 • Körer (sao)
 • Konsertverksamhet (sao)

Arrangement

Ordnat i bibliotekskapslar enligt allmänna arkivschemat

Restrictions

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Other finding aids

-

Literature (Bibliografi)

Fagius, Gunnel och Jan (red.), Uti vår hage: Uppsala akademiska kammarkör 25 år. Uppsala 1982. Aldskogius, Maj (red.), "...kunn' I dock så wackert låta...": Uppsala akademiska kammarkör 50 år. Uppsala universitet 2007.

Related archive material

Se även: Uppsala akademiska kammarkörs vänners arkiv

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • UAK (ead)
 • ediffah:uub:352233:1341395814 (oai)
 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-11287 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:11287 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!