• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Harry Martinsons efterlämnade papper och manuskript

previewImage
Diktutkast: "Karen Blixen" (ur H. Martinson 110)

Harry Martinsons efterlämnade papper och manuskript

(Archive)
Collector Martinson, Harry, 1904-1978
Alternative title Katalog över Harry Martinsons efterlämnade papper och manuskript
Period 1911-2010
Extent 10,65 shelf meters, 206 volumes
Format Non digital, Digital: reformatted digital
Language Swedish
Archive institution Uppsala University LibraryCarolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1Box 510
SE 751 20 Uppsala
Shelfmark MartinsonHarry
Availability UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT. Materialet, inklusive de manuskript som är synliga och tillgängliga via denna katalogpost, omfattas av lagen om upphovsrätt och får inte publiceras utan särskilt tillstånd, eller användas på annat sätt än för eget bruk.

Content

The Nobel Prize-winner in Literature Harry Martinson's correspondence, literary manuscripts, prose and poetry, essays, rough drafts, notes, translations, photographs, press cuttings, kept in the Uppsala University Library.

Acquisition

Acc.nr 1979/19; prel. 1981/44; prel. 1985/8, prel. 1988/31; prel. 1989/10; prel. 1989/32; prel. 1989/39; prel. 1992/7; 2002/28; 2003/10; 2006/16; 2007/15; 2008/1; 2009/6; 2009/7; 2010/7; 2011/8; 2011/20; 2014/13 (gåva av Johan Wrede); 2014/27 (gåva av Sten Varenius), 2014/33 (gåva av Harriet Thurgren), 2016/14 (gåva av Harriet och Eva Martinson). Köp, gåvor.

Provenance

Efter Harry Martinsons död 1978 förvärvades hans litterära kvarlåtenskap av Uppsala universitetsbibliotek. Arkivet hämtades i Sollentuna hos skaldens änka Ingrid och har sedan dess förvarats i Carolina Redivivas handskriftsmagasin. Det kom packat i åtskilliga kartonger och bestod av ett saligt blandat "kaos" av brev, manuskript, anteckningar, utkast och hundratals, ja tusentals dikter skrivna på lösa blad, som för det mesta saknar både datering och sidnumrering. "Martinson", sade en gång hans vän, uppsaladocenten Tord Hall, "brydde sig inte om att ordna sina papper - och för övrigt fanns det hela ordnat i hans huvud" (UNT, 3/2 1979).

Idag, hundra år efter Martinsons födelse, är samlingen ordnad och förtecknad. Den ryms i 197 bibliotekskapslar och pärmar och omfattar 10,3 hyllmeter.

Förutom det arkiv som hämtades i författarens hem och som utgör huvuddelen av den så kallade Martinsonsamlingen i Uppsala universitetsbibliotek finns där även material som har annan proveniens. Det handlar främst om donationer. Människor som på ett eller annat sätt kommit i kontakt med Harry Martinson och som haft i sin ägo manuskript av hans hand har sedan valt att överlämna dem till Carolina. Härmed har det värdefulla materialet gjorts tillgängligt för forskningen.

Knut Elmén, vars Martinsonpapper kommit till biblioteket via hans dotter Birgit Magnuson, var redaktör för tidningen Eldaren. Han var en av dem som lärt känna den mycket unge, nyss avmönstrade och fattige Harry Martinson på den tid då han strosade omkring i Göteborgs hamn och ofta syntes på fackföreningens kontor, där han värmde sig och försökte sälja sina dikter. Sonja Erfurth är Martinsons välkända biograf, Tord Hall var matematiker och utgivare av Doriderna, en samling efterlämnade texter med naturvetenskaplig inriktning, och Max Sallstrand var författarens förtrogne läkare. Sist men inte minst har Martinson-samlingen berikats av förlagsdirektören Georg Svenssons arbetsmaterial. Denne var på Bonniers bland annat ansvarig för sammanställningen av samlingarna Dikter om ljus och mörker och Tuvor. 1978 gav han även ut den postuma Längs ekots stigar.

Både i katalogen och i magasinet har proveniensen respekterats, vilket gör att Martinsonsamlingen är indelad i sex olika "delarkiv": efter författarens eget kommer donatorernas olika Martinsonarkiv. Det innebär att till exempel utkast till en viss dikt eller till ett visst prosastycke kan finnas i olika versioner på flera ställen. Den forskare som noga vill undersöka uppkomsten av en viss text i den breda Martinsonska produktionen bör således konsekvent ögna igenom hela förteckningen.

Så långt det har gått har jag annars i varje "delarkiv" försökt samla ihop de manuskript som hör samman, därför har en del rubriker fått namn efter de tryckta verkens titlar. Under dessa rubriker hittar man arbetsmaterial till de nämnda verken. Dock innehåller samlingen så ofantligt många lösa utkast, både dikter och prosatexter som varken har titel eller datum och som dessutom ofta bara är fragment, att det varit omöjligt att identifiera alla och avgöra, om de varit tryckta eller ej. Även när de bär en titel är det inte säkert att de skulle behållit den vid en eventuell publicering. Martinson ändrade och rättade i all oändlighet; att han inte ens slutade när böckerna var färdigtryckta visar de många annotationer och strykningar som pryder hans exemplar av egna arbeten. De lösa manuskript, som på det sättet inte spontant kunnat placeras under en boktitel, finner man under rubriker som "Diktmanuskript" eller "Kortare prosatexter och prosafragment". I vissa fall har de sorterats i alfabetisk ordning, efter titel när det fanns en sådan eller efter textens (eller fragmentets) första ord, i ett försök - om möjligt - att underlätta sökningen i den stora mängden pappersblad.

Förhoppningsvis kommer denna katalog att bidra till att fler sidor av Harry Martinsons rika liv, författarskap och tänkande blir belysta. Här finns nämligen mycket, som kan glädja en Martinsonentusiast: dagböcker från jordenruntresan 1962, pass, sjömansintyg, familjebrev, men också oräkneliga opublicerade dikter och arbetsmaterial till de flesta av hans stora verk.

Uppsala i december 2004,

Caroline Chevallier

Document type

 • Biographica
 • Diaries
 • Drawing/painting
 • Letter (including drafts)
 • Manuscript
 • Photograph
 • Press cutting
 • Print
 • Sheet music

Subject, topics

 • Skönlitteratur (sao)
 • Poesi (sao)

Arrangement

Ordnat i bibliotekskapslar, numrerade 1-206.

Accrual

Nya accessioner, tillkomna efter år 2004, förtecknas med få undantag under rubriken "Tillförd". Breven införlivas dock med den ursprungliga brevsamlingen.

Restrictions

UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT. Materialet, inklusive de manuskript som är synliga och tillgängliga via denna katalogpost, omfattas av lagen om upphovsrätt och får inte publiceras utan särskilt tillstånd, eller användas på annat sätt än för eget bruk.

Other finding aids

Detaljerad förteckning över samlingen finns på Handskrifts- och musikavdelningen och är även tillgänglig här som bilaga/pdf-fil. OBS att den detaljerade förteckningen dock inte uppdaterats med senare inkommet material (för senare inkommet material, se rubriken "Tillförd" i nedanstående förteckningen). Breven även katalogiserade i datakatalogen BRUNO.

Related records in Alvin

See specifically described parts (3)

Related archive material

En del manuskript finns kvar i förlaget Bonniers arkiv.

Se även i Uppsala universitetsbibliotek: V 116, V 116a fol., brev (och dikter) från Harry Martinson i andra samlingar (bl.a. Ivar Lo-Johanssons, Sven Stolpes), manuskript till översättningar av hans verk i Leif Sjöbergs samling, samt fotografier på Kart- och bildavdelningen.

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • MartinsonHarry (ead)
 • ediffah:uub:843711:1137504186 (oai)
 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-10437 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:10437 (alvin)
 • Licensing of the work

  In Copyright
  Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!