• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Esaias Tegnérs arkiv

Esaias Tegnérs arkiv

(Archive)
Collector Tegnér, Esaias, 1782-1846
Period 1801-1846
Extent 6 shelf meters
Format Non digital, Digital: reformatted digital
Archive institution Lund University LibraryHelgonabackenBox 3
221 00 Lund
Placement
1

Subject, topics

 • personarkiv (nad)
 • anteckningar (nad)
 • korrespondens (nad)
 • manuskript (nad)
 • tal (nad)
 • biskopar (sao)

Subject, occupations

 • forskare, akademiker m fl
 • professor biskop skald
 • författare
 • präster och pastorer
 • universitets- och högskollärare

External links

Notes

 • Esaias Tegnér (1782–1846) var skald, professor i grekiska vid Lunds universitet, biskop i Växjö från 1824, ledamot av Svenska Akademien från 1819 samt riksdagsman.

  Vid Tegnérjubiléet 1882 överlämnade Esaias Tegnérs barn Christopher Tegnér och Göthilda Rappe 36 inbundna Tegnérhandskrifter till Lunds universitetsbibliotek. Dessa utgör kärnan i Tegnérarkivet. Sedan dess har arkivet utökats med många tillägg bestående av egenhändiga manuskript, avskrifter, brev från och till Tegnér samt Tegneriana som inte har Tegnér själv som upphovsman men rör hans person.

  En konsekvent ordning föreligger ej i Tegnérarkivet, eftersom det har byggts upp under lång tid genom gåvor, depositioner och köp. Ett huvudsyfte har varit att samla handskrifter inför utgivningen av Tegnérs skrifter. En detaljerad förteckning över Tegnérmanuskript i Universitetsbiblioteket i Lund och i andra bibliotek och arkiv samt i privata samlingar är sammanställd av Nils Palmborg och Signe Carlsson i: Lunds universitets årsskrift. N. F. Avd. 1. Bd 42. Nr 10–11 samt supplement i Tegnérstudier 1949, 1951, 1954 och 1960.

  Esaias Tegnér hade som diktare, akademiker, biskop och politiker kontakt med ett stort antal betydelsefulla personer. De 2 772 inbundna breven till Tegnér, som donerades till Universitetsbiblioteket 1882, är från perioden 1801–1846. Bland de 543 brevskrivarna kan nämnas botanikprofessorn Carl Adolph Agardh, kemisten Jöns Jacob Berzelius, författarna Fredrika Bremer och Erik Gustaf Geijer, utrikesstatsministern Lars von Engeström och inspiratören Martina von Schwerin.

  Denna brevsamling är digitaliserad i sin helhet. Breven är ordnade efter avsändare och inbundna i kronologisk ordning årsvis i 13 volymer. Till skillnad från breven från Tegnér, som givits ut av Tegnérsamfundet, är större delen av breven till Tegnér inte utgivna.

Related records in Alvin

See specifically described parts (2)

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-55984 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:55984 (alvin)
 • Licensing of the work

  Public Domain Mark (No Known Copyright)
  Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!