• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Elin Wägners samling

(Archive)
Collector Wägner, Elin, 1882-1949
Extent 64 vol.
Format Non digital
Archive institution Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
Shelfmark A 48a

Biographical notes

Författarinnan, journalisten, debattören Elin Wägner föddes den 16 maj 1882 i Lund. När hon var 3 år miste hon sin mor Anna Wägner, född Ekedahl.

Fadern, Sven Wägner, docent i teoretisk filosofi i läroverksrektor, först i Nyköping och 10 år senare i Helsingborg där Elin tillbringade sin ungdom. 1888 gifte han sig med Augusta V. Ulfsparre. Elin hade starka band till sin moders släkt, såväl till morföräldrarna på prästgården i Tolgs församling i Småland, som till morbror Alfred, moster Maria och kusinen Lisa Ekedahl, för att nämna de viktigaste.

Elin Wägner var gift med John Landquist från 1910 till 1922, några år efter skilsmässan flyttade Elin "hem" till Småland, där hon var bosatt på sitt älskade Lilla Björka, Bergs församling, intill sin död den 7 januari 1949.

Sin långa journalistiska bana startade Elin vid Hälsingborgs-Posten 1903, varifrån hon sökte sig till Vårt Land och arbetade där från 1904-1905. Hon var redaktionssekreterare vid Idun 1907-1916, nästan ständig medarbetare på Dagens Nyheter, aktiv medarbetare på Tidevarvet 1923-1936, som dess redaktör 1924-1930.

Sin journalistiska verksamhet till trots blev Elin Wägner från och med 1907 en mycket produktiv författarinna. Dessutom utvecklades hon till en ihärdig debattör i såväl samhälls- som internationella frågor. Hon gjorde många resor för att orientera sig, samla fakta, och för att sammanträffa med kvinnor från andra länder, kvinnor som arbetade för fred och frihet.

Tidens problem behandlade/angrep hon i litterär form, i tidningsspalter och från talarstolen. Ämnena var stora och många: Kvinnlig rösträtt. Kvinnans politiska skolning. Kärleken, Kvinnans utbildnings- och yrkesmöjligheter, Internationellt fredsarbete. Internationellt hjälparbete. Religion, Pacifism, Ekologi, Kvinnans uppgift i ett samhälle där männen har misslyckats. Listan kunde göras längre.

Det är främst som författarinna vi i dag kommer ihåg Elin Wägner, hennes betydande litterära insatser banade väg för hennes inval i Svenska akademien 1944. Elin Wägners samling öppnar möjligheter för utvidgad kännedom om en ovanlig personlighet, därtill en människa som inte kunde svika sin övertygelse.

Provenance

Materialets väg till Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek: Elin Wägners kusin, Lisa Ekedahl, förvarade största delen av Elins arkivmaterial från hennes död 1949 till sin egen död 1980. Under denna tid hade Barbro Alving i många år tillgång till materialet för forskning. I forskningssyfte gjorde Barbro Alving avskrifter och utarbetade journalerna (F VI: 1). En del Wägnermaterial stannade kvar på Rösås, Flory Gates hem i Småland. Elin Wägner bodde tidvis hos Flory Gate. Detta material ingår i Flory Gates samling (som ordnats tidigare, se A48b).

När det blev aktuellt för Ulla Isaksson och Erik Hjlamar Linder att skriva biografin över Elin Wägner fick paret Barbro Alvings journaler och avskrifter till sitt förfogande. En del originalhandlingar mottog författarna från Lisa Ekedahl och från personer som mottagit brev från Elin Wägner. Därutöver utökade de materialet på olika sätt.

1980 mottog Kvinnohistoriska samlingarna arkivmaterialet från Lisa Ekedahl och under 1981 inkom det material som Ulla Isaksson och Erik Hjalmar Linder haft som underlag för biografin.

I övrigt har personer som innehaft material av och om Elin Wägner i stor utsträckning ställt det till Kvinnohistoriska samlingarnas förfogande.

External links

Notes

 • Tillägg: Manuskript, arbetsböcker till Fredrika Bremer A 48a F II:18-19

Related records in Alvin

See specifically described parts (796)

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-114992 (nbn)
 • Identifiers (local)

  • 550 (Local id)
 • alvin-record:114992 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!