• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Karolina Widerströms arkiv

Karolina Widerströms arkiv

(Archive)
Collector Widerström, Karolina Olivia, 1856-1949
Period 1874-1949
Extent 49 volymer + 1 ligg fol
Format Non digital
Archive institution Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
Shelfmark A 131

Content

Karolina Widerström föddes i Helsingborg den 10 december 1856. Fadern, Otto Fredrik Widerström (1813-1896) utbildade sig först till fältskär, därefter till veterinär och slutligen till gymnastiklärare vid Brantings Gymnastiska Centralinstitut i Stockholm. Han försörjde sig under Karolinas barndom dels som skvadronhästläkare vid Skånska husarregemente, dels som gymnastiklärare vid elementarskolan i Helsingborg. Om modern Olivia Widerström (1834-1909), f. Dillén, finns få uppgifter. I sina självbiografiska anteckningar beskriver Karolina henne som solig, vacker och god och tillägger "Aldrig talade hon illa om någon, aldrig dömde hon hårt". Efter faderns död 1896 bodde modern hos Karolina i en våning på Gamla Brogatan i Stockholm som låg i anslutning till Karolinas läkarpraktik och klinik (Andréen 1956). Hösten 1873 kom den då 16-åriga Karolina Widerström till Stockholm för att gå igenom Gymnastiska Centralinstitutet, där även hennes far fått sin utbildning. Hon blev klar med sin utbildning till gymnastikdirektör våren 1875 med goda betyg. Bland kamraterna vid institutet fanns en norska, Elisabet Lampe, som uppmuntrade Karolina att studera vidare till läkare. Både fadern och ledaren för institutet, Gabriel Branting, ställde sig positiva till idén. Familjen bodde vid denna tid på Norrtullsgatan, samma gata som familjen Branting hade sitt hus (a.a.). För att bli antagen till läkarutbildningen måste Karolina ha studentexamen. Därför började hon höstterminen 1876 som elev vid Wallinska skolans gymnasium. För att ha råd med utbildningen fick hon undervisa i "friskgymnastik" vid skolan. Våren 1879 var hon klar och avlade studentexamen med sex stora A (laudator). Hösten samma år antogs hon till läkarutbildningen vid Uppsala universitet. Efter att ha avlagt med.fil.examen den 14 december 1880 lämnade Karolina Uppsala för att bedriva vidare medicinska studier vid Karolinska institutet i Stockholm. Under studietiden bodde hon hemma hos föräldrarna. I maj 1884 blev hon klar med sin med.kand. och kunde under följande vinter fullgöra sin propedeutiska tjänstgöring vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den 26 maj 1888 blev hon med.lic. och därmed Sveriges första legitimerade kvinnliga läkare. Redan i januari samma år hade hon blivit utnämnd till amanuens vid Karolinska institutets gynekologiska klinik vid Sabbatsbergs sjukhus, vilket innebar att hon kunde fullfölja sin specialistutbildning. Det var annars svårt för en kvinna att kunna avlägga specialistexamen men professor Netzel, som gynnade henne var obyråkratisk och menade att det inte fanns några formella regler som kunde utestänga kvinnor (a.a.). Hösten 1889 började Karolina Widerström praktisera som läkare. Då öppnade hon den praktik hon skulle driva i 35 år. De första fyra åren på Bryggaregatan 6, resterande på Gamla Brogatan 19, där hon också hade sin bostad. Efterfrågan på en kvinnlig gynekolog var stor. Väntrummet var packat och patienterna stod i kö i trappan. Åren 1893-1906 hade hon också en privat klinik; den låg i hörnet av Upplandsgatan och Tegnérgatan. Dr Widerström verkade också som skolläkare, vid Wallinska skolan 1889-1920 och vid Brummerska skolan 1902-1907. Vid slutet av år 1924 lade hon ner sin officiella verksamhet även om hon i fortsättningen också tog emot patienter i sin privatbostad och på sitt lantställe Villa Solbacken (a.a.). Kassaböckerna visar att hon även efter 1924 hade konto hos Stille Werner och ett apotek varifrån hon beställde medicinska artiklar som karbol, bandage m.m. Efter faderns död bodde Karolian Widerström tillsammans med sin mor i en våning på Gamla Brogatan 10 i Stockholm. Efter moderns död 1909 bodde hon tillsammans med Maria Aspman, överlärare för Stockholms folkskolors kvinnliga undervisning. 1925 flyttade de till en våning på Fleminggatan 930, som de köpt tillsammans. Karolina Widerström och Maria Aspman genomförde många projekt tillsammans, t.ex. som att införa ämnet sexualhygien och hälsolära i folkskolan. De grundade en skola för barnavård och författade också läroböcker tillsammans (Andréen a.a.). Efter Maria Aspmans död 1944 löste d:r Widerström ut hennes andel i våningen (Korrespondens med Kurt Bernstam 1944-45). Förutom pengarna för våningen ärvde Maria Aspmans syskonbarn hennes böcker, smycken, möbler m.m. Karolina Widerström var under sin livstid engagerad i de flesta stora politiska frågor som rörde kvinnors rättigheter och hälsa. Hon var medlem i flera föreningar, exempelvis Fredrika Bremerförbundet, Akademiskt Bildade kvinnors förening (senare omdöpt till Kvinnliga Akademikers Förening KAF), Kvinnliga Läkares Förening, Landsföreningen för kvinnlig rösträtt m.m. Hon stödde regelbundet Frälsningsarmén och Röda korset. Hon var medlem i Folkpartiet och stöttade Karin Koch ekonomiskt i dennas valkampanj på 1930-talet. Kock var då liberal och ordförande i Akademiskt bildade kvinnors förening, KAF:s föregångare. (Text: Beatrice Christensen Sköld)

External links

Notes

 • Litteratur: Andreen, Andrea (1956). Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare. Levnadsteckning sammanställd av Andrea Andreen. Stockholm: P.A. Norstedt & Söners förlag.

Related records in Alvin

See specifically described parts (301)

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-115150 (nbn)
 • Identifiers (local)

  • 575 (Local id)
 • alvin-record:115150 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!