• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Kerstin Hesselgrens samling

(Archive)
Collector Hesselgren, Kerstin, 1872-1962
Period 1885-1967
Extent 108 kapslar + småtryck
Format Non digital
Archive institution Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
Shelfmark A 14

Biographical notes

Kerstin Hesselgren var den första skolköksinspektorn och bostadsinspektorn i Sverige och senare även den första kvinnliga yrkesinspektören. År 1921 valdes hon in i Sveriges riksdag som den första kvinnliga ledamoten. Hon var även pionjär som en av grundarna av och ordförande i Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV).
I den utomparlamentariska kampen för gifta kvinnors rätt till yrkesarbete spelade Kerstin Hesselgren en nyckelroll samtidigt som hon arbetade som ordförande i den statliga kvinnoarbetskommittén. Parallellt med riksdagsarbetet satt hon också som ordförande i Fogelstads kvinnliga medborgarskolas första förtroenderåd under åren 1925–1944. Hon var en av grundarna av Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad och en ständigt återkommande föreläsare. Hennes förmåga att bedriva verksamhet på flera arenor samtidigt väckte ofta beundran, men även ifrågasättande ibland, av dem som strikt ville följa sin partilinje.
Som den enda svenska kvinnliga delegaten och sakkunniga i Nationernas förbund (NF) under 1930- och 1940-talen blev Kerstin Hesselgren en känd och respekterad politiker. Mest utmärkande för hennes politiska övertygelse var det okonventionella och modiga engagemanget, oberoende av yttre bekräftelser och dogmer. Hon hade en kristen övertygelse, som hon inte talade mycket om. Den liknade kväkarnas i sin demokratiska, antifascistiska och antipatriarkala grundsyn och hon hade också nära förbindelser med sympatisörer och medlemmar i Vännernas samfund, till vilka hörde Emilia Fogelklou, Elin Wägner samt Natanael och Elsa Beskow.

Källa: Kerstin Hesselgren, www.skbl.se/sv/artikel/KerstinHesselgren, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Renée Frangeur), hämtad 2020-04-07.

Notes

 • Innehåller även material från Kerstin Hesselgrens minnsefond 1962-1967
 • Se även: Kerstin Hesselgrens samling på Kungliga biblioteket. Handskriftsenheten

Related records in Alvin

See specifically described parts (110)

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-114916 (nbn)
 • Identifiers (local)

  • 472 (Local id)
 • alvin-record:114916 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!