• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work
previewImage

1.10 Sedan Herr Doctorn Ärkebiskopen Procancellern och Commendeuren Uno von Troil behagat efter underskrifven Förtekning d. 18. Septemb. 1798 i Stockholm emottaga och d. 29de uti samma månad till mig öfverlemna Herr Præsident. och Riddar. Carl A. Rosenadlers sednare Donation till denna Kongl. Academien af 257 gångbara Guld-, Silver- och Koppar-Mynt samt vidimerad afskift utaf förtekningen blifvit mig tillställd; har jag varit nödsakad, att närmare examinera denna hedrande gåfva, och får nu till Kongl. Academiens tjänst samt undvikande af ansvar för andra piecer, än dem, som i mitt förvar verkelig(en) äro aflämnade, den äran att inför Ampliss. Consistorium Academicum till förtekningen uppgifva följande Anmärkningar

(Text, Manuscript)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!