• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Ida Mattons arkiv

Ida Mattons arkiv

(Archive)
Collector Matton, Ida, skulptris, 1863-1940
Alternative title Katalog över Ida Mattons arkiv
Period 1869-1940
Extent 1,48 shelf meters, 27 volumes
Format Non digital
Language Swedish, French, English, German, Italian
Archive institution Uppsala University LibraryCarolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1Box 510
SE 751 20 Uppsala
Shelfmark MattonIda

Content

Skulptrisen Ida Mattons korrespondens, skisser, fotografier och pressklipp förvarade på Uppsala universitetsbibliotek

Acquisition

Acc. nr 2000/4 och 2013/2, depositioner

Provenance

Skulptrisen Ida Matton kom från Gävle men bodde en stor del av sitt liv i Paris, där hon var verksam som konstnär. 1882-1886 studerade hon på Tekniska skolan i Stockholm och från denna tid finns en del signerade och daterade teckningar och skisser i arkivet. 1887 begav sig Ida Matton som många andra svenska konstnärer vid den här tiden till Paris, där hon studerade för skulptörerna Henri Chapu, Antonin Mercié och Denys Puech. 1888 debuterade hon på Parissalongen och ställde sedan ut där så gott som årligen. Mestadels hade hon sin ateljé på 233, Rue du Faubourg Saint-Honoré, där hon också bodde, men många andra adresser i Paris förekommer också.

Ida Matton gjorde klassiska skulpturer främst av kvinnor och små barn, ofta till gravmonument, och porträttbyster. En av hennes populäraste skulpturer var debutverket "Bébé" föreställande ett barn, som sträcker armarna mot sin mor. Ida Matton utförde också skulpturer för svenska beställare. 1924 restes hennes staty av Gustav Vasa i Gävle, vilken donerades till staden av hennes bror direktören och konsuln Emil Matton, som tagit över fadern L.A. Mattons läderfabrik och hade ett stort inflytande i Gävle. Hur en sådan beställning kunde gå till kan följas i de många breven från Emil Matton under åren 1923 och 1924, där han bl.a. skickar bilder på hur Vasas skor bör se ut. En annan av Ida Mattons skulpturer är Lokes straff som finns i Palmgrenska grottan vid Stockholms Stadshus. Under turistresor till Abisko målade hon också tavlor från den svenska fjällvärlden. Verk av Ida Matton kan även ses på Gävle länsmuseum. Där anordnades 1963 en stor minnesutställning, varifrån det finns fotografier i arkivet. I bildsamlingen finns foton av många av konstverken och även av Ida Mattons arbete i ateljén och på den parisiska konstskolan.

Det är från tiden i Paris, framförallt från 1890-talet och fram till 1932, som de flesta av arkivets brev kommer, då släktingar i Sverige har anledning att skriva och då hon gör affärer med beställare i Frankrike. Åren 1914-20 och 1932-40 befinner sig Ida Matton i Gävle, och då är brevväxlingen mindre omfattande. Breven består alltså av dels privat korrespondens med familj och vänner och dels affärskorrespondens som rör hennes yrkesverksamhet. Det rör sig till allra största delen av brev till Ida Matton, men det förekommer även en del koncept skrivna av henne och brev mellan andra personer. Dessutom innehåller arkivet en kopiebok med mer eller mindre läsliga kopior på genomskinligt papper av brev från Ida Matton. Dessa är inte förtecknade.

De personer som skriver flest brev och mest regelbundet är bröderna Emil och Waldemar Matton och modern Mathilda Matton. Systrarna Anna Säfwenberg och Clara Sjöberg, svägerskorna Ottil och Julia Matton, mostrarna Andriette Säfwenberg och Lotten Wallmon och ett stort antal syskonbarn var också flitiga brevskrivare. Många brev kommer även från väninnan Elyda Russell, som under vissa perioder skrev i stort sett varje dag. I arkivet finns också tidningsurklipp och program som belyser Elyda Russells sångkarriär från tiden 1903-1907, då hon nämns ofta i franska, italienska, brittiska och australiensiska tidningar.

Arkivet innehåller också brev från ett stort antal beställare, kollegor, vänner och släktingar som endast skrivit några få brev. Eftersom Ida Matton var verksam i Paris är många av brevskrivarna fransmän, men det förekommer även engelsmän, tyskar, italienare, amerikaner, australiensare och norrmän. Många brev är också från andra kvinnliga konstnärer i Sverige och utomlands. Ida Matton var verksam i sammanslutningarna Union des Femmes Peintres et Sculpteurs och Föreningen Svenska Konstnärinnor, varifrån en del utskick finns i arkivet. Det förekommer också enstaka brev från kända svenska konstnärer som Anders Zorn, Helmer Osslund och Gustaf Cederström.

I samlingen finns även brev och fotografier som tillhör en annan arkivbildare. Dessa kommer från Ida Mattons svägerska Ottil Matton (1876-1978) och är till största delen adresserade till henne. Breven är främst skrivna av Ottil Mattons mor Andriette Säfwenberg och syster Elin Säfwenberg. Dessa kommer från Flottskär, som är ett ställe nära Löfsta bruk i Hållnäs socken i Norduppland, där familjerna Nordling, Wallmon, Säfwenberg och Matton höll till. Ottil Mattons brev har dock inte behandlats som ett eget arkiv utan har istället ordnats in i Ida Mattons samling som brev mellan andra. Eftersom Ottil Matton levde ända till 1978 förekommer alltså en del brev, fotografier och tidningsurklipp från tiden efter Ida Mattons död 1940. I samlingen har även hamnat några handlingar från långt innan Ida Mattons tid. Det är ett antal predikningar från början av 1800-talet av morfadern Mattias Wallmon (1790-1834), som var kyrkoherde i Hållnäs socken.

Ida Mattons arkiv innehåller en stor variation av handlingstyper. Förutom brev, fotografier och teckningar finns också bl.a. ekonomiska handlingar som räkningar, kvittenser och avtal, program från olika utställningar, utskick från föreningar, broschyrer, tidningsurklipp och tidskrifter. Bilagor till brev förvaras tillsammans med dessa, förutom när det gäller fotografier, som istället har inordnats bland övriga bilder. I bildsamlingen finns foton av Ida Matton och hennes bekanta, hennes konstverk, olika byggnader och från turistresor till Abisko. Dessutom finns ett antal vykort med motiv från främst Frankrike och Italien.

Document type

 • Biographica
 • Drawing/painting
 • Financial documents
 • Letter (including drafts)
 • Notes
 • Photograph
 • Press cutting
 • Print
 • Realia

Subject, topics

 • Konst (sao)
 • Skulptur (sao)
 • Personarkiv (sao)

Subject, persons

Subject, geographic

 • Paris (sao)

Arrangement

Ordnat i bibliotekskapslar, numrerade 1-26. OBS! Ida Matton 1-16 (handskrifter) förvaras på Handskrifts- och musikenheten. Ida Matton 17-26 (bildmaterial) förvaras på Kart- och bildenheten.

Restrictions

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Other finding aids

Detaljerad förteckning för huvuddelen av arkivet (d.v.s. Acc. nr 2000/4 - ej nyare Acc. nr 2013/2) finns på Handskrifts- och musikenheten och på Kart- och bildenheten . Breven från och till privatpersoner är förtecknade i datakatalogen BRUNO.

Notes

 • Se även: Tillskott till Ida Mattons arkiv, acc. nr 2013/37

Related records in Alvin

See specifically described parts (2)

Related archive material

Bildmaterial (Ida Matton 17-26) på Kart- och bildenheten. Se även: Tillskott till Ida Mattons arkiv, acc. nr 2013/37, enbart grovt sorterat.

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • MattonIda (ead)
 • ediffah:uub:523463:1243432968 (oai)
 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-10044 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:10044 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!