• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Related:

Resources with De la Gardie, Magnus Gabriel (133)

De la Gardie, Magnus Gabriel, 1622-1686

(Person)
Man

Occupation

Officer, Official, Statesman

Living period

Born 1622 in Reval
Death 1686 in Venngarn

Nationality

Sweden

Biography

Greve, hovman, ämbetsman. G:s bibliotek kom till UUB 1686. Samlingen omfattade 4.700 volymer och sönderfaller i bl.a. följande sex delar. 1. En del av böckerna har tillhört Kristina. Böcker från Böhmen, Mähren och Danmark ingår här (Walde, 1931, s. 163; Walde, 1916, s. 237, 287, 292 f., 322, 331 f.). 2. En annan del utgörs av Stephanus Stephanius bibliotek som De la Gardie köpte av änkan 1651, sannolikt för Kristinas räkning, och som införlivades med De la Gardies bibliotek på Läckö 1654 (Ehrensvärd, s. 331). 3. En tredje avdelning är krigsbyte från Polen, bl.a. Kungl. biblioteket i Warszawa [1655?] (se t.ex. Walde, 1920, s. 64, 89 f.). 4. Jörgen Reedtz bibliotek tillföll De la Gardie genom krigsbyte 1658 (Walde, 1920, s. 234 ff.). 5. Även Gunde Rosenkrantz och faderns, Holger Rosenkrantz, bibliotek på Vindinge tillföll De la Gardie genom krigsbyte 1658 (Walde, 1920, s. 215; 242 ff., isht 293 ff.). I denna samling ingick även Anders Sørensen Vedels bibliotek (Walde, 1920, s. 327 ff; 356). 6. Släkten Ruds bibliotek kom också sannolikt i De la Gardies ägo gm krigsbyte 1658 (Walde, 1920, s. 270). Märk att en del dansk litteratur torde ha köpts in av De la Gardie och att det ofta är svårt att veta hur förvärvet gått till (Walde, 1920, s. 244). Chancellor of the realm.

Source

Porträttkatalogen ; Bohman, Nils & Dahl, Torsten (red.) (1942-1955). Storhetstidens litterära krigsbyten: en kulturhistorisk-bibliografisk studie. 1. Diss. Uppsala : Univ ; Walde, Otto (1920). Storhetstidens litterära krigsbyten: en kulturhistorisk-bibliografisk studie. 2. Uppsala.
Bohman, Nils & Dahl, Torsten (red.) (1942-1955). Svenska män och kvinnor: biografisk uppslagsbok. Stockholm ; Ehrensvärd, Ulla (1999). Magnus Gabriel De la Gardies bibliotek på Läckö. Läckö / Leif Jonsson, red. S. 319-333 ; Walde, Otto (1931). De svenska bibliotekens historia. Uppsala ; Walde, Otto (1916).

Identifiers

alvin-person:666 (alvin)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!