• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Related:

Resources with Hülphers, Abraham, Abrahamsson (14)

Hülphers, Abraham, Abrahamsson, 1734-1798

(Person)
Man

Occupation

Genealog, Musikhistoriker, Topograf

Living period

Born 1734-11-27 in Västerås
Death 1798-02-24 in Västerås

Nationality

Sweden

Biography

Hülphers var köpmansson från Västerås och grundlade sitt topografiska intresse under ungdomsresor i Dalarna (Dagbok öfver en resa igenom de under Stora Kopparbergs höfdingedöme lydande lähn och Dalarne år 1757, 1762) och längs norrlandskusten (Dagbok öfver en resa genom Norrland 1758, utgiven av N.-A. Bringéus och H. Hvarfner 1978). De iakttagelser rörande näringsliv och kulturella förhållanden som han därvid gjorde, med Linné som förebild, kompletterade han genom att infordra uppgifter från präster och andra ämbetsmän och sammanställde en rad beskrivningar över norrländska städer och landskap (Samlingar til en beskrifning öfver Norrland 1–6, 1771–97; faksimilutgåvor 1972, 1985). Dessa arbeten har med åren fått ett betydande källvärde, liksom hans viktiga musikhistoriska skrift Historisk afhandling om musik och instrumenter... (1773; faksimilutgåvor 1969, 1971). H. hade även genealogiska intressen. Merchant, music writer, topographer and genealogist, Västerås.

Source

NE, Svenskt biografiskt lexikon

Note

H donerade huvuddelen av sin värdefulla o med sällsynt noggrannhet hopbragta bok-saml till Västerås gymnasium, nu i Västerås stadsbibliotek (Stiftsbiblioteket). Den omfattar bl a 12 000 dissertationer o en nästan fullständig saml av dittills i Sverige utgivna småtryck. Handskriftssamlingen räknar 63 vol, bl a H:s egna ms o den korresp han förde i samband med dessas tillkomst. Brev från H i KB (till C C Gjörwell o J G Stricker), LUB, RA, UUB, VA (till P Wargentin) o Wahrendorffska arkivet, Åkers styckebruk.

Alternative names

A:son Hülphers, Abraham (other)

Links

Identifiers

alvin-person:54550 (alvin)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!