• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Related:

Resources with Angelin, Nils Peter (4)

Angelin, Nils Peter, 1805-1876

(Person)
male

Occupation

Professor, Geolog, Paleontolog

Living period

Born 1805 in Lund
Death 1876 in Stockholm

Nationality

Sweden

Biography

Nils Peter Angelin studerade i Lund under 72 terminer, 1821-1857, utan att avlägga en examen. I början läste han företrädesvis humanistiska ämnen såsom grekiska, historia och modern litteratur, men efterhand tog naturintresset över och han började läsa naturalhistoriska ämnen såsom botanik, zoologi, geologi och paleontologi. Under den här tiden gjorde han också otaliga exkursioner i delar av Sverige, Danmark, Norge och Tyskland för att samla fossil, företrädesvis trilobiter.

I samarbete med ritmästare Magnus Körner gav Angelin 1851 ut pionjärverket Palæontologia Svecica, där 73 olika arter av trilobiter beskrevs, avbildade på 24 planscher.

Tre år senare gav han ut en andra del med titeln Palæontologia Scandinavica som beskrev ytterligare 200 arter av trilobiter från olika delar av Skandinavien. Båda verken, som var skrivna på latin, gav Angelin internationell ryktbarhet och han fick möjlighet att resa i Europa och möta kända forskare, bl.a. Joachim Barrande. I Breslau träffade Angelin Ferdinand Roemer, sedan professor, som föreslog att Angelin skulle utnämnas till hedersdoktor vid stadens universitet 1857.

Utnämningen ledde till ett genombrott för Angelin som utnämndes till docent i Lund samma år. 1864 utsågs Angelin av Kungliga vetenskapsakademien att bli professor i geologi och paleontologi vid Naturhistoriska riksmuseet där han verkade fram till sin död.

Source

Nationalencyklopedin (NE) samt Fredrik Tersmeden, 2018: Professor utan att ha disputerat: historien om den lärde överliggaren Nils Peter Angelin.

Affiliation

Lunds universitet (employed by)

Links

Identifiers

alvin-person:29693 (alvin)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!