• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Related:

Resources with Linnean Society of London (22)

Linnean Society of London

(Organisation)

History

Samfund instiftat av Joseph Banks (1743–1820) och James Edward Smith (1759–1828) i London 1788. Smith hade inköpt Linnés efterlämnade bibliotek, naturaliesamlingar och korrespondens och överförde dessa till sällskapet. Den del av boksamlingen som omfattade medicinsk litteratur återfördes till Sverige 1894. Den kom först till Kungl. Vetenskapsakademien, men större delen övergick senare till Uppsala universitetsbibliotek.

Source

Linnean Society. Nationalencyklopedin [Online]. Tillgänglig via: http://www.ne.se/linnean-society. [Hämtad den 2011-12-16.]

Identifiers

alvin-organisation:3677 (alvin)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!