• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Posseska handskriftssamlingen

Posseska handskriftssamlingen

(Archive)
Collector Posse
Collector Gyllenborg
Alternative title Katalog över Posseska handskriftssamlingen
Extent 1,60 shelf meters, 53 volumes
Format Non digital
Language Swedish, French, English
Archive institution Uppsala University LibraryCarolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1Box 510
SE 751 20 Uppsala
Shelfmark Posse

Content

I samlingen finns brev, anteckningar, egendoms- och affärshandlingar m. fl. papper som under tidernas lopp samlats inom äldre generationer av ätten Posse, särskilt under översten greve Knut Arvidsson Posses och hovmarskalken greve Knut Knutsson Posses tid.

Acquisition

Huvuddepositionen har accessionsnumret 1917/46. En mindre accession tillkom i december 1922 (Acc.nr. 1922/74). Även acc.nr. 1944/19 finns i samlingen.

Provenance

Samlingen har delvis förvarats på ättens olika egendomar, bland annat Svanå bruk i Västmanland. En del egendomshandlingar har genom släktförbindelser kommit över från ätterna Horn, Wrangel m. fl. Med detta Posseska släktarkiv har i senare tid förenats en samling Gyllenborgska papper, härrörande från egendomen Ulfhäll (Olivehäll) vid Strängnäs, där de anträffades av universitetskanslern greve Henning Hamilton, som förvärvade nämnda egendom efter den siste greve Gyllenborgs, Carl Adolf Davids död (1863). Dessa papper övergick efter Hamiltons död (1886) till hans makas systerson kaptenslöjtnanten greve Knut Posse (f. 1908), den dåvarande ägarens fader. Från början deponerad hos Uppsala universitetsbibliotek år 1914 av greve Göran E. H. Posse (1868-1951) med senare tillägg 1917. Samlingen blev i sin helhet av sina ägare greve Göran Posse och hans brorson greve Knut Knutsson Posse, genom gåvobrev, dagtecknad i maj 1944 med full äganderätt överlämnad till Uppsala universitetsbibliotek.

Document type

 • Biographica
 • Genealogical material
 • Legal documents
 • Letter (including drafts)
 • Manuscript
 • Notes
 • Unprocessed material

Subject, persons

Restrictions

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Related archive material

Ang. brev och andra handlingar rörande ätten Gyllenborg, se F 213, F 380-381 samt F 821 a-b i de ämnesordnade samlingarna. Även Ihre 195.

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • Posse (ead)
 • ediffah:uub:644503:1318925286 (oai)
 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-5744 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:5744 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!