• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Sven Stolpes arkiv

Sven Stolpes arkiv

(Archive)
Collector Stolpe, Sven, författare, forskare, 1905-1996
Alternative title Katalog över Sven Stolpes arkiv
Extent 9,50 shelf meters, 133 volumes
Format Non digital
Language Swedish
Archive institution Uppsala University LibraryCarolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1Box 510
SE 751 20 Uppsala
Shelfmark StolpeSven

Content

Största delen av arkivet efter Sven Stolpe utgörs av brev, totalt 7304 stycken mellan 1921 och 2001, samt 914 utan årtal. I arkivet finns också recensioner av Stolpes böcker, pressklipp, särtryck och akademiska uppsatser med anknytning till hans författarskap. En hel del sakkunnigutlåtanden rörande tillsättningen av professurer runt om i landet återfinns i arkivet. Arkivet innehåller också en mindre mängd material av mer privat karaktär, såsom fickdagböcker och en dagbok.

Biographical notes

Författaren och litteraturkännaren Sven Johan Stolpe föddes i Stockholm 1905 som son till överkontrollant Johan Stolpe och Maria (f. Schwartz). Han tog sin fil. lic. i Stockholm 1930 men hade redan 1929 debuterat med "Två generationer". 1931 gifte han sig med Karin von Euler-Chelpin (dotter till Astrid Cleve). Intresset för katolicismen var starkt hos Stolpe, och han konverterade 1947. Flera av hans verk är biografier över katolska historiskt viktiga personligheter, exempelvis den heliga Birgitta och Jeanne d'Arc. Stolpe disputerade vid Uppsala universitet 1959 på en avhandling om Drottning Kristina, Från stoicism till mystik.

Acquisition

Acc.nr. 1996/60; 1997/14; 2012/14 köp av Staffan Stolpe; 2015/10 köp av Staffan Stolpe.

Accession number

1996/60, 1997/14, 2012/14, 2015/10

Document type

 • Diaries
 • Letter (including drafts)
 • Manuscript
 • Notes
 • Press cutting
 • Print
 • Sound recordings

Arrangement

Arkivet är ordnat i 132 kapslar och 2 kartonger. OBS: dessutom finns 2 osorterade kartonger brev och papper efter Karin Stolpe (Alfasviten), i förteckningen nedan ej medtagna.

Restrictions

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Notes

 • OBS! Utöver det nedan förtecknade materialet finns 2 osorterade kartonger (Alfasviten).

Related records in Alvin

See specifically described parts (2)

Related archive material

Se även: Brev från Sven Stolpe till familjen Hertzman-Eriksson, Acc. nr 2010/43. Korrespondens mellan Sven Stolpe och Erling Wikborg finns i Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • StolpeSven (ead)
 • ediffah:uub:753335:1319451702 (oai)
 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-8667 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:8667 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!