• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Kristus och Maria Magdalena
  Jouvenet, Jean-Baptiste, 1644-1717 (artist)
  drawing/painting 1600-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2.
  Bataljscen med ryttare
  Ehrenstrahl, David Klöcker, 1628-1698 (artist)
  drawing/painting 1600-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3.
  Kvinna med två barn
  Ehrenstrahl, David Klöcker, 1628-1698 (artist)
  drawing/painting 1680-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 4.
  Mytologisk framställning
  Ehrenstrahl, David Klöcker, 1628-1698 (artist)
  drawing/painting 1680-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 5.
  Figurer ur ett festtåg
  Ehrenstrahl, David Klöcker, 1628-1698 (artist)
  drawing/painting 1680-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 6.
  Betande tjur
  Roos, Philipp Peter, 1655-1706 (artist)
  drawing/painting 1600-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 7.
  Ryttare och trumpetblåsare
  Lemke, Johan Philip, 1631-1711 (artist)
  drawing/painting 1600-talets slut Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 8.
  Skiss till Tåget över Bält
  Lemke, Johan Philip, 1631-1711 (artist)
  drawing/painting 1600-talets slut Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 9.
  Ryttare - bataljscen
  Lemke, Johan Philip, 1631-1711 (artist)
  drawing/painting 1600-talets slut Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 10.
  Bataljstycke
  Lemke, Johan Philip, 1631-1711 (artist)
  drawing/painting 1600-talets slut Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 11.
  Trupper på marsch
  Lemke, Johan Philip, 1631-1711 (artist)
  drawing/painting 1600-talets slut Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 12.
  Skiss till Tåget över Bält
  Lemke, Johan Philip, 1631-1711 (artist)
  drawing/painting 1600-talets slut Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 14.
  Kinesiska hovdräkter drawing/painting 1700-tal? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 15.
  Åsna drawing/painting 1700-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 16.
  Kinesiska akvareller från Kejserliga porslinsfabriken i Ching-té-Chên drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 17.
  Arbetarna beger sig upp i bergen [akvarell nr 1] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 18.
  De krossade stenarna slås sönder med järnhackor [akvarell nr 14] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 19.
  Bufflarna trampar sönder stenmassan [akvarell nr 15] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 20.
  Kaolin och fältspat bryts inne i berget [akvarell nr 4] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 21.
  Kaolin och fältspat bryts i dagbrott [akvarell nr 5] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 22.
  Arbetarna får sina verktyg på morgonen [akvarell nr 2] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 23.
  Arbetarna beger sig upp i bergen [akvarell nr 3] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 24.
  Stenarna lastas i små båtar [akvarell nr 8] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 25.
  Båten förs förbi flodens forsar [akvarell nr 9] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 26.
  Stenarna krossas i stampar längs floden [akvarell nr 12] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 27.
  Stenarna krossas i stampar längs floden [akvarell nr 13] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 28.
  Stenen bärs i korgar nedför berget [akvarell nr 6] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 29.
  Stenen bärs i korgar ned till floden [akvarell nr 7] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 30.
  Stenarna lastas i små båtar [akvarell nr 10] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 31.
  Stenarna lastas i små båtar [akvarell nr 11] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 32.
  Överuppsyningsmannen framför sin ämbetsbyggnad [akvarell nr 36] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 33.
  Porslinet granskas av överuppsyningsmannen [akvarell nr 37] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 34.
  Porslinet lastas ombord för färd till Peking och kejsarens hov [akvarell nr 42] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 35.
  Tre kinesiska damer köper porslin [akvarell nr 43] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 36.
  Handel med porslin [akvarell nr 40] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 37.
  Porslinet bärs mot båtarna för färd till Peking [akvarell nr 41] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 38.
  Porslinet packas in [akvarell nr 38] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 39.
  En kejserlig ämbetsman räknar porslin [akvarell nr 39] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 40.
  Tullkontroll av porslinet [akvarell nr 46] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 41.
  En europeisk köpman på väg in i en porslinsaffär [akvarell nr 47] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 42.
  Månglare säljer det enklaste porslinet [akvarell nr 44] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 43.
  Månglarnas bodar [akvarell nr 45] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 44.
  Porslinet bränns i muffelugn [akvarell nr 34] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 45.
  Porslinet bränns i muffelugn [akvarell nr 35] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 46.
  En holländsk ostindiefarare [akvarell nr 50] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 47.
  Två europeiska köpmän i Kanton [akvarell nr 48] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 48.
  En sampan lastad med porslin [akvarell nr 49] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 49.
  Porslinet ställs in i ugnen medan veden klyvs [akvarell nr 30] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 50.
  Ugnen fylls och ingången muras igen [akvarell nr 31] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 51.
  Det brända porslinet bärs ut från ugnen [akvarell nr 32] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 52.
  Det vita porslinet dekoreras av konstnärer [akvarell nr 33] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 53.
  Porslinsmassan bearbetas med klubbor [akvarell nr 22] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 54.
  Den finaste massan gjuts i formar och skärs i fyrkanter [akvarell nr 23] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 55.
  Kärlen graveras och förses med tecken [akvarell nr 26] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 56.
  Foten får sin slutgiltiga form och förses med tecken [akvarell nr 27] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 57.
  Behållare, s. k. koker, görs till porslinet [akvarell nr 18] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 58.
  Stenmassan sänds nedför floden [akvarell nr 19] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 59.
  Porslinsmassan hälls i vattenfyllda kärl [akvarell nr 16] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 60.
  Porslinsmassan tvättas [akvarell nr 17] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 61.
  Överuppsyningsmannens bostad [akvarell nr 20] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 62.
  Behållarna ses över [akvarell nr 21] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 63.
  De färdigdrejade föremålen torkas [akvarell nr 28] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 64.
  Bärare med fat som torkat [akvarell nr 29] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 65.
  Kärlen drejas [akvarell nr 24] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 66.
  Kärlen drejas [akvarell nr 25] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 67.
  Dessein öfwer kruth hwalfwet i Christianstad, huru det kan förändras och förstärckas drawing, drawing/painting 1731 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 68.
  Plan och profil ritningar af innanredet som är apterat i krutkiällaren vid batteriet No 8 på Waxholms fästning. drawing, drawing/painting 1700-talets mitt? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 69.
  Particulair plan öfwer slutnings wärket och fortificationen i Carlskrona, emellan ammiralitetz wärfwet och sielfwa staden. drawing, drawing/painting 1700-talets mitt? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 70.
  Special plan och profil af norra bazelinen wid Christianstad fästning. drawing, drawing/painting 1700-talets mitt? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 71.
  Project ritning til en lunette uti place d'armen emellan bastionerne Drottningen och Gustav Arfprintz uti Christianstads fästning. drawing, drawing/painting 1700-talets mitt? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 72.
  Sovande katt
  Boucher, François, 1703-1770 (artist)
  drawing/painting 1700-talets mitt Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 73.
  Varg drawing/painting 1700-tal? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 74.
  Yttra faciaten til norra fäs[t]nings porten vid Christianstad 1752. drawing, drawing/painting 1752 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 75.
  Plan af Strand-batteriet och corps de guardes vid Fredriksborg drawing, drawing/painting 1752 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 76.
  Landskap med bro
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (artist)
  landscape, drawing/painting 1763 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 77.
  Jacob Jonas Björnståhl
  Björnståhl, Jacob Jonas, 1731-1779 (depicted)
  Wrangel, Erik, 1686-1765 (artist)
  portrait, drawing/painting 1764 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 78.
  Landskap med gård
  Numers, Fredrik Adolf von, 1745-1792 (artist)
  drawing/painting, landscape 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 79.
  Man drar sig fram i verlden [karikatyr]
  Ehrensvärd, Carl August, greve, 1745-1800 (artist)
  drawing/painting 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 80.
  Kvinna som läser ett brev
  Hilleström, Pehr, 1732-1816 (artist)
  drawing/painting 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 81.
  Kvinnor som tvättar
  Hilleström, Pehr, 1732-1816 (artist)
  drawing/painting 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 82.
  Landskap med hästar
  Martin, Johan Fredrik, 1755-1816 (artist)
  drawing/painting, landscape 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 83.
  Ryttare [karikatyr]
  Ehrensvärd, Carl August, greve, 1745-1800 (artist)
  drawing/painting 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 84.
  En mycket sanfärdig historia som sig hafver tilldragit här i Finland [Karikatyr]
  Ehrensvärd, Carl August, greve, 1745-1800 (artist)
  drawing/painting 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 85.
  Tiggarens testamente [karikatyr]
  Ehrensvärd, Carl August, greve, 1745-1800 (artist)
  drawing/painting 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 86.
  Naturens behof
  Gustav IV Adolf, 1778-1837 (artist)
  drawing/painting 1794 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 87.
  Byggnadsritning ur Berlingska släktarkivet drawing, drawing/painting ca 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 88.
  Skolgossen och läraren
  Nordqvist, Pehr, 1771-1805 (artist)
  drawing/painting ca 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 89.
  Kölden
  Nordqvist, Pehr, 1771-1805 (artist)
  drawing/painting ca 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 90.
  Landskap med bebyggelse
  Lefrén, Johan Peter, 1784-1862 (artist)
  drawing/painting, landscape 1800-talets början? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 91.
  Josef och Maria med Jesusbarnet drawing/painting 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 92.
  Björkar vid vattendrag
  Sparre, Sixten David, 1787-1843 (artist)
  drawing/painting, landscape 1800-talets början Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 93.
  Maleren, le peintre
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (owner)
  drawing/painting tidigt 1800-tal? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 94.
  Thomas Thorild
  Thorild, Thomas, 1759-1808 (depicted)
  portrait, drawing/painting 1800-talets början? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 95.
  Thomas Thorild
  Thorild, Thomas, 1759-1808 (depicted)
  portrait, drawing/painting 1800-talets början? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 96.
  Lunds domkyrka ca 1800 drawing/painting ca 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 97.
  Antika gudar [karikatyr]
  Breda von, Carl Fredric, 1759-1818 (artist)
  drawing/painting 1800-talets början Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 98.
  Karikatyr av Måns Herrbäck
  Mörner, Hjalmar, greve, 1794-1837 (artist)
  drawing/painting 1800-talets början Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 99.
  Kvinna med korg
  Mörner, Hjalmar, greve, 1794-1837 (artist)
  drawing/painting 1800-talets början Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 100.
  Karikatyr av Silfverstolpe
  Mörner, Hjalmar, greve, 1794-1837 (artist)
  drawing/painting 1800-talets början Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 101.
  Karikatyr av Adlersparre
  Mörner, Hjalmar, greve, 1794-1837 (artist)
  drawing/painting 1800-talets början Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 102.
  Bergslandskap med borg
  Lefrén, Johan Peter, 1784-1862 (artist)
  drawing/painting, landscape 1800-talets början? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 103.
  Achilles uppfostran
  Hörberg, Pehr, 1746-1816 (artist)
  drawing/painting 1812 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 104.
  Neapolitansk brevskrivare
  Mörner, Hjalmar, greve, 1794-1837 (artist)
  drawing/painting 1810-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 105.
  Sjölandskap med stugor
  Stading, Eveline, 1797-1829 (artist)
  drawing/painting 1820-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 106.
  Påven Clemens XIII
  Lauréus, Alexander, 1783-1823 (artist)
  drawing/painting, portrait ca 1820 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 107.
  Kustlandskap
  Lefrén, Johan Peter, 1784-1862 (artist)
  drawing/painting, landscape 1824 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 108.
  Harpspelerska
  Adlersparre, Sophie , 1808-1862 (artist)
  drawing/painting 1820-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 109.
  Ingeborg vid havsstranden
  Sandberg, Johan Gustaf, 1782-1854 (artist)
  drawing/painting ca 1825 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 110.
  Sittande munk
  Mörner, Hjalmar, greve, 1794-1837 (artist)
  drawing/painting 1800-talets början Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 111.
  Gatuscen från Lund 1827
  Holmbergsson, Johan, 1804-1835 (artist)
  drawing/painting 1827 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 112.
  Karikatyr
  Södermark, Olof, 1790-1848 (artist)
  drawing/painting 1800-talets början Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 113.
  Karikatyr
  Södermark, Olof, 1790-1848 (artist)
  drawing/painting 1800-talets början Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 114.
  Originalteckningar till Sven Nilssons Illuminerade figurer till Skandinaviens fauna
  Körner, Magnus, 1808-1864 (artist)
  Nilsson, Sven, 1787-1883 (owner)
  drawing/painting, scientific illustration 1830-1840 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 115.
  Sagoscen
  Mörner, Hjalmar, greve, 1794-1837 (artist)
  drawing/painting 1836 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 116.
  En savoyardgosse
  Wickenberg, Pehr Gabriel, 1812-1846 (artist)
  drawing/painting 1840 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 117.
  Gripsholms slott
  Billing, Lars Theodor, 1816-1892 (artist)
  drawing/painting 1800-talets mitt Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 118.
  Tiggarflicka
  Lundgren, Egron, 1815-1875 (artist)
  drawing/painting 1800-talets mitt Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 119.
  En nordisk kämpe
  Staaf, Carl Theodor, 1816-1880 (artist)
  drawing/painting ca 1840 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 120.
  Utkast af Spitsbergen nära Falsterboref
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (artist)
  drawing/painting 1840 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 121.
  Sittande gumma
  Cronstedt, Johan Adam, Greve, 1811-1863 (artist)
  drawing/painting 1800-talets mitt Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 122.
  Segelfartyg vid hamninlopp
  Stäck, Joseph Magnus, 1812-1868 (artist)
  drawing/painting 1842 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 123.
  Kalmar slott
  Stäck, Joseph Magnus, 1812-1868 (artist)
  drawing/painting Sannolikt 1842 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 124.
  Kalmar slott
  Stäck, Joseph Magnus, 1812-1868 (artist)
  drawing/painting Sannolikt 1842 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 125.
  Kalmar slott
  Stäck, Joseph Magnus, 1812-1868 (artist)
  drawing/painting Sannolikt 1842 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 126.
  Lund från sydväst, 1847
  Brummer, Carl Johan, 1814-1871 (artist)
  drawing/painting 1847 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 127.
  Nilfartyg med nubiska slafvar drawing/painting 1849 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 128.
  Gosse på Corfu drawing/painting 1849 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 129.
  Kustlandskap med segelfartyg
  Melbye, Anton, 1818-1875 (artist)
  drawing/painting, landscape 1849 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 130.
  Vinterlandskap
  Nordahl, Grove, 1822-1885 (artist)
  drawing/painting, landscape 1800-talets mitt? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 131.
  Man på kyrkogård
  Berg, Adolf Julius, 1820-1873 (artist)
  drawing/painting 1800-talets mitt Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 132.
  Johan Henrik Thomander
  Thomander, Johan Henrik, 1798-1865 (depicted)
  portrait, drawing/painting 1860-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 133.
  Porträtt av Axel Wallengren (Falstaff, fakir), 1895
  Wallengren, Axel, 1865-1896 (depicted)
  Sjögren, Arthur, 1874-1951 (artist)
  portrait, drawing/painting 1895 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!