• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Kristus och Maria Magdalena
  Jouvenet, Jean-Baptiste, 1644-1717 (artist)
  drawing/painting 1600-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2.
  Bataljscen med ryttare
  Ehrenstrahl, David Klöcker, 1628-1698 (artist)
  drawing/painting 1600-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3.
  Mytologisk framställning
  Ehrenstrahl, David Klöcker, 1628-1698 (artist)
  drawing/painting 1680-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 4.
  Figurer ur ett festtåg
  Ehrenstrahl, David Klöcker, 1628-1698 (artist)
  drawing/painting 1680-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 5.
  Kvinna med två barn
  Ehrenstrahl, David Klöcker, 1628-1698 (artist)
  drawing/painting 1680-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 6.
  Betande tjur
  Roos, Philipp Peter, 1655-1706 (artist)
  drawing/painting 1600-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 7.
  Ryttare - bataljscen
  Lemke, Johan Philip, 1631-1711 (artist)
  drawing/painting 1600-talets slut Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 8.
  Bataljstycke
  Lemke, Johan Philip, 1631-1711 (artist)
  drawing/painting 1600-talets slut Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 9.
  Trupper på marsch
  Lemke, Johan Philip, 1631-1711 (artist)
  drawing/painting 1600-talets slut Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 10.
  Ryttare och trumpetblåsare
  Lemke, Johan Philip, 1631-1711 (artist)
  drawing/painting 1600-talets slut Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 11.
  Skiss till Tåget över Bält
  Lemke, Johan Philip, 1631-1711 (artist)
  drawing/painting 1600-talets slut Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 12.
  Skiss till Tåget över Bält
  Lemke, Johan Philip, 1631-1711 (artist)
  drawing/painting 1600-talets slut Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 14.
  Joost Cats (1581-1641) portrait, drawing/painting 1600-talets senare hälft? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 15.
  Åsna drawing/painting 1700-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 16.
  Kinesiska hovdräkter drawing/painting 1700-tal? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 17.
  Hippolito Chizzola (1522-1565) portrait, drawing/painting 1700-tal? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 18.
  Martin Geier (1614-1680) portrait, drawing/painting 1700-tal? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 19.
  Thomas More (1478-1535) portrait, drawing/painting 1700-tal? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 20.
  Jacques Callot (1592-1635) portrait, drawing/painting 1717 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 21.
  Kinesiska akvareller från Kejserliga porslinsfabriken i Ching-té-Chên drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 22.
  Porslinet bärs mot båtarna för färd till Peking [akvarell nr 41] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 23.
  Kaolin och fältspat bryts inne i berget [akvarell nr 4] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 24.
  Foten får sin slutgiltiga form och förses med tecken [akvarell nr 27] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 25.
  Arbetarna beger sig upp i bergen [akvarell nr 3] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 26.
  Porslinet ställs in i ugnen medan veden klyvs [akvarell nr 30] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 27.
  Porslinet bränns i muffelugn [akvarell nr 34] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 28.
  Kaolin och fältspat bryts i dagbrott [akvarell nr 5] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 29.
  Överuppsyningsmannens bostad [akvarell nr 20] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 30.
  Porslinet granskas av överuppsyningsmannen [akvarell nr 37] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 31.
  Stenen bärs i korgar ned till floden [akvarell nr 7] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 32.
  Behållarna ses över [akvarell nr 21] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 33.
  Kärlen drejas [akvarell nr 25] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 34.
  En sampan lastad med porslin [akvarell nr 49] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 35.
  Månglarnas bodar [akvarell nr 45] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 36.
  Tullkontroll av porslinet [akvarell nr 46] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 37.
  Porslinet lastas ombord för färd till Peking och kejsarens hov [akvarell nr 42] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 38.
  De färdigdrejade föremålen torkas [akvarell nr 28] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 39.
  Porslinet bränns i muffelugn [akvarell nr 35] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 40.
  Kärlen graveras och förses med tecken [akvarell nr 26] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 41.
  Det brända porslinet bärs ut från ugnen [akvarell nr 32] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 42.
  En holländsk ostindiefarare [akvarell nr 50] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 43.
  Det vita porslinet dekoreras av konstnärer [akvarell nr 33] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 44.
  Stenarna lastas i små båtar [akvarell nr 11] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 45.
  Stenarna krossas i stampar längs floden [akvarell nr 12] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 46.
  Månglare säljer det enklaste porslinet [akvarell nr 44] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 47.
  Arbetarna beger sig upp i bergen [akvarell nr 1] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 48.
  Behållare, s. k. koker, görs till porslinet [akvarell nr 18] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 49.
  Bufflarna trampar sönder stenmassan [akvarell nr 15] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 50.
  Stenarna lastas i små båtar [akvarell nr 10] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 51.
  De krossade stenarna slås sönder med järnhackor [akvarell nr 14] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 52.
  Stenarna lastas i små båtar [akvarell nr 8] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 53.
  Två europeiska köpmän i Kanton [akvarell nr 48] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 54.
  En europeisk köpman på väg in i en porslinsaffär [akvarell nr 47] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 55.
  Överuppsyningsmannen framför sin ämbetsbyggnad [akvarell nr 36] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 56.
  Stenarna krossas i stampar längs floden [akvarell nr 13] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 57.
  Porslinsmassan bearbetas med klubbor [akvarell nr 22] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 58.
  Båten förs förbi flodens forsar [akvarell nr 9] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 59.
  Porslinsmassan hälls i vattenfyllda kärl [akvarell nr 16] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 60.
  Ugnen fylls och ingången muras igen [akvarell nr 31] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 61.
  Arbetarna får sina verktyg på morgonen [akvarell nr 2] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 62.
  Kärlen drejas [akvarell nr 24] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 63.
  Den finaste massan gjuts i formar och skärs i fyrkanter [akvarell nr 23] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 64.
  Stenmassan sänds nedför floden [akvarell nr 19] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 65.
  En kejserlig ämbetsman räknar porslin [akvarell nr 39] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 66.
  Porslinsmassan tvättas [akvarell nr 17] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 67.
  Tre kinesiska damer köper porslin [akvarell nr 43] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 68.
  Stenen bärs i korgar nedför berget [akvarell nr 6] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 69.
  Handel med porslin [akvarell nr 40] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 70.
  Porslinet packas in [akvarell nr 38] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 71.
  Bärare med fat som torkat [akvarell nr 29] drawing/painting 1725-1735 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 72.
  Dessein öfwer kruth hwalfwet i Christianstad, huru det kan förändras och förstärckas drawing, drawing/painting 1731 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 73.
  Sovande katt
  Boucher, François, 1703-1770 (artist)
  drawing/painting 1700-talets mitt Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 74.
  Varg drawing/painting 1700-tal? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 75.
  Plan och profil ritningar af innanredet som är apterat i krutkiällaren vid batteriet No 8 på Waxholms fästning. drawing, drawing/painting 1700-talets mitt? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 76.
  Project ritning til en lunette uti place d'armen emellan bastionerne Drottningen och Gustav Arfprintz uti Christianstads fästning. drawing, drawing/painting 1700-talets mitt? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 77.
  Special plan och profil af norra bazelinen wid Christianstad fästning. drawing, drawing/painting 1700-talets mitt? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 78.
  Particulair plan öfwer slutnings wärket och fortificationen i Carlskrona, emellan ammiralitetz wärfwet och sielfwa staden. drawing, drawing/painting 1700-talets mitt? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 79.
  Okänd man portrait, drawing/painting 1700-tal? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 80.
  Yttra faciaten til norra fäs[t]nings porten vid Christianstad 1752. drawing, drawing/painting 1752 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 81.
  Plan af Strand-batteriet och corps de guardes vid Fredriksborg drawing, drawing/painting 1752 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 82.
  Christiaan Tistejn (1695-1780) portrait, drawing/painting 1760 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 83.
  Landskap med bro
  Gustav III, kung av Sverige, 1746-1792 (artist)
  landscape, drawing/painting 1763 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 84.
  Jacob Jonas Björnståhl
  Björnståhl, Jacob Jonas, 1731-1779 (depicted)
  Wrangel, Erik, 1686-1765 (artist)
  portrait, drawing/painting 1764 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 85.
  Landskap med gård
  Numers, Fredrik Adolf von, 1745-1792 (artist)
  drawing/painting, landscape 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 86.
  Ryttare [karikatyr]
  Ehrensvärd, Carl August, greve, 1745-1800 (artist)
  drawing/painting 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 87.
  Landskap med hästar
  Martin, Johan Fredrik, 1755-1816 (artist)
  drawing/painting, landscape 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 88.
  Kvinna som läser ett brev
  Hilleström, Pehr, 1732-1816 (artist)
  drawing/painting 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 89.
  Kvinnor som tvättar
  Hilleström, Pehr, 1732-1816 (artist)
  drawing/painting 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 90.
  Man drar sig fram i verlden [karikatyr]
  Ehrensvärd, Carl August, greve, 1745-1800 (artist)
  drawing/painting 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 91.
  Pius VI
  Pius VI, påve, 1717-1799 (depicted)
  portrait, drawing/painting 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 92.
  Okänd man portrait, drawing/painting 1789 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 93.
  Tiggarens testamente [karikatyr]
  Ehrensvärd, Carl August, greve, 1745-1800 (artist)
  drawing/painting 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 94.
  En mycket sanfärdig historia som sig hafver tilldragit här i Finland [Karikatyr]
  Ehrensvärd, Carl August, greve, 1745-1800 (artist)
  drawing/painting 1700-talets senare hälft Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 95.
  Naturens behof
  Gustav IV Adolf, 1778-1837 (artist)
  drawing/painting 1794 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 96.
  Landskap med bebyggelse
  Lefrén, Johan Peter, 1784-1862 (artist)
  drawing/painting, landscape 1800-talets början? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 97.
  Josef och Maria med Jesusbarnet drawing/painting 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 98.
  Skolgossen och läraren
  Nordqvist, Pehr, 1771-1805 (artist)
  drawing/painting ca 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 99.
  Kölden
  Nordqvist, Pehr, 1771-1805 (artist)
  drawing/painting ca 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 100.
  Björkar vid vattendrag
  Sparre, Sixten David, 1787-1843 (artist)
  drawing/painting, landscape 1800-talets början Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 101.
  Maleren, le peintre
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (owner)
  drawing/painting tidigt 1800-tal? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 102.
  Byggnadsritning ur Berlingska släktarkivet drawing, drawing/painting ca 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 103.
  Thomas Thorild
  Thorild, Thomas, 1759-1808 (depicted)
  portrait, drawing/painting 1800-talets början? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 104.
  Thomas Thorild
  Thorild, Thomas, 1759-1808 (depicted)
  portrait, drawing/painting 1800-talets början? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 105.
  Lunds domkyrka ca 1800 drawing/painting ca 1800 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 106.
  Bengt Lidner
  Lidner, Bengt, 1757-1793 (depicted)
  portrait, silhuette cutouts, drawing/painting 1800-talets början? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 107.
  Thomas Thorild
  Thorild, Thomas, 1759-1808 (depicted)
  portrait, drawing/painting 1700-talets slut? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 108.
  Antika gudar [karikatyr]
  Breda von, Carl Fredric, 1759-1818 (artist)
  drawing/painting 1800-talets början Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 109.
  Bergslandskap med borg
  Lefrén, Johan Peter, 1784-1862 (artist)
  drawing/painting, landscape 1800-talets början? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 110.
  Kvinna med korg
  Mörner, Hjalmar, greve, 1794-1837 (artist)
  drawing/painting 1800-talets början Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 111.
  Karikatyr av Silfverstolpe
  Mörner, Hjalmar, greve, 1794-1837 (artist)
  drawing/painting 1800-talets början Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 112.
  Karikatyr av Måns Herrbäck
  Mörner, Hjalmar, greve, 1794-1837 (artist)
  drawing/painting 1800-talets början Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 113.
  Karikatyr av Adlersparre
  Mörner, Hjalmar, greve, 1794-1837 (artist)
  drawing/painting 1800-talets början Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 114.
  Okänd man portrait, drawing/painting 1800-talets början? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 115.
  Achilles uppfostran
  Hörberg, Pehr, 1746-1816 (artist)
  drawing/painting 1812 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 116.
  Neapolitansk brevskrivare
  Mörner, Hjalmar, greve, 1794-1837 (artist)
  drawing/painting 1810-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 117.
  Sjölandskap med stugor
  Stading, Eveline, 1797-1829 (artist)
  drawing/painting 1820-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 118.
  Påven Clemens XIII
  Lauréus, Alexander, 1783-1823 (artist)
  drawing/painting, portrait ca 1820 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 119.
  Kustlandskap
  Lefrén, Johan Peter, 1784-1862 (artist)
  drawing/painting, landscape 1824 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 120.
  Ingeborg vid havsstranden
  Sandberg, Johan Gustaf, 1782-1854 (artist)
  drawing/painting ca 1825 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 121.
  Harpspelerska
  Adlersparre, Sophie , 1808-1862 (artist)
  drawing/painting 1820-talet? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 122.
  Sittande munk
  Mörner, Hjalmar, greve, 1794-1837 (artist)
  drawing/painting 1800-talets början Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 123.
  Gatuscen från Lund 1827
  Holmbergsson, Johan, 1804-1835 (artist)
  drawing/painting 1827 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 124.
  Gatuscen från Lund 1827
  Holmbergsson, Johan, 1804-1835 (artist)
  drawing/painting 1827 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 125.
  Gatuscen från Lund 1828
  Holmbergsson, Johan, 1804-1835 (artist)
  drawing/painting 1828 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 126.
  Karikatyr
  Södermark, Olof, 1790-1848 (artist)
  drawing/painting 1800-talets början Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 127.
  Karikatyr
  Södermark, Olof, 1790-1848 (artist)
  drawing/painting 1800-talets början Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 128.
  Originalteckningar till Sven Nilssons Illuminerade figurer till Skandinaviens fauna
  Körner, Magnus, 1808-1864 (artist)
  Nilsson, Sven, 1787-1883 (owner)
  drawing/painting, scientific illustration 1830-1840 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 129.
  Sagoscen
  Mörner, Hjalmar, greve, 1794-1837 (artist)
  drawing/painting 1836 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 130.
  Fredrik VI av Danmark (1768-1839)
  Fredrik VI, king of Denmark, 1768-1839 (depicted)
  portrait, drawing/painting 1839 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 131.
  Utkast af Spitsbergen nära Falsterboref
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (artist)
  drawing/painting 1840 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 132.
  Sittande gumma
  Cronstedt, Johan Adam, Greve, 1811-1863 (artist)
  drawing/painting 1800-talets mitt Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 133.
  Gripsholms slott
  Billing, Lars Theodor, 1816-1892 (artist)
  drawing/painting 1800-talets mitt Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 134.
  Tiggarflicka
  Lundgren, Egron, 1815-1875 (artist)
  drawing/painting 1800-talets mitt Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 135.
  En nordisk kämpe
  Staaf, Carl Theodor, 1816-1880 (artist)
  drawing/painting ca 1840 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 136.
  En savoyardgosse
  Wickenberg, Pehr Gabriel, 1812-1846 (artist)
  drawing/painting 1840 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 137.
  Kalmar slott
  Stäck, Joseph Magnus, 1812-1868 (artist)
  drawing/painting Sannolikt 1842 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 138.
  Segelfartyg vid hamninlopp
  Stäck, Joseph Magnus, 1812-1868 (artist)
  drawing/painting 1842 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 139.
  Kalmar slott
  Stäck, Joseph Magnus, 1812-1868 (artist)
  drawing/painting Sannolikt 1842 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 140.
  Kalmar slott
  Stäck, Joseph Magnus, 1812-1868 (artist)
  drawing/painting Sannolikt 1842 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 141.
  Kalmar slott
  Stäck, Joseph Magnus, 1812-1868 (artist)
  drawing/painting 1842 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 142.
  Lund från sydväst, 1847
  Brummer, Carl Johan, 1814-1871 (artist)
  drawing/painting 1847 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 143.
  Kustlandskap med segelfartyg
  Melbye, Anton, 1818-1875 (artist)
  drawing/painting, landscape 1849 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet