• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  Unga fruntimbers Hushålls Spegel, utgifwen 1754
  Lange, Johan Georg, 1722-1792 (printer)
  print 1788 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 2.
  En scen ur krögarlifwet 1800-talets första hälft? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 3.
  Eugenia Bernhardina Desideria, Sweriges och Norriges kron-prinsessa
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1815 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 4.
  Bibliskt resekort öfwer den smala och den breda wägen
  Lundgrenska boktryckeriet (printer)
  print 1839 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 6.
  Den breda och den smala wägen
  Kühn, Gustav, 1794-1868 (printer)
  print ca 1840 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 7.
  Wars Herras Jesu Christi Pinoshistoria
  Kühn, Gustav, 1794-1868 (printer)
  print ca 1840 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 8.
  Sannfärdig framställning på pigornas sladder-torg
  Lundgrenska boktryckeriet (printer)
  print 1840 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 9.
  Christus i grafwen!
  Lundgrenska boktryckeriet (printer)
  print 1845 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 10.
  Bibliska bilder
  Landin, Anders Petter, 1811-1881 (printer)
  print 1845 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 11.
  En landtjunkare med sin hustru under en promenad, i 17:de århundradet
  Lönnegren, Johan Peter (printer)
  print 1846 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 12.
  Christus utföres till huvudskalleplatsen
  Lönnegren, Johan Peter (printer)
  print 1846 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 13.
  Jungfru Maria med barnet
  Lönnegren, Johan Peter (printer)
  print 1846 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 14.
  Christus dör på korset
  Gullbransson, Lars, 1798-1867 (printer)
  print 1848 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 15.
  Oscar den I:ste, Konung af Sverige och Norrige / Josephina Maximiliana Eugenia, Drottning af Sverige och Norrige
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1849 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 16.
  Bibliska scener [konstruerad titel]
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1849 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 17.
  Bibliska gestalter [konstruerad titel]
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1849 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 18.
  Christus i grafwen
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1849 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 19.
  Jesu lidande och död
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1849 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 20.
  Jesu samtal med den samaritanska qwinnan wid Jacobs brunn i Sichar / Jesus anförtror Petrus himmelrikets nycklar
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 21.
  Kneckt-kurtis
  Fredric Huldberg (printer)
  print troligen 1850-talet Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 22.
  Yttersta domen
  Fredric Huldberg (printer)
  print förmodligen 1850-talet Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 23.
  Garibaldi, omgiven af sina generaler
  Fredric Huldberg (printer)
  print förmodligen 1850-talet Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 24.
  Christus sitter till bords med de twenne lärjungar uti Emaus / Med lammet här afbildas Jesus wårt påska-lam
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 25.
  Abraham bereder sig, att, efter Guds befallning, offra sin ende son Isaak till ett brännoffer / Den heliga treenigheten
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 26.
  Petrus helar krymplingen
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 27.
  Den heliga jungfrun och gudabarnet
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 28.
  Bilden af ett lyckligt äktenskap
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 29.
  Christi inridande i Jerusalem
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 30.
  Biblisk rese-charta öfwer livets och dödens wäg
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 31.
  Kärlekens träd bestormas af åtta giftaslystna flickor
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 32.
  Gubb-qwarnen, eller konsten att göra gamla män unga och sköna
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1850 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 33.
  Den förlorade sonen
  Gullbransson, Lars, 1798-1867 (printer)
  print 1851 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 34.
  Nattvarden
  Gullbransson, Lars, 1798-1867 (printer)
  print 1851 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 35.
  Fordom - nu
  Gullbransson, Lars, 1798-1867 (printer)
  print 1851 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 36.
  Bönen Fader Wår, till uppbyggelse för alla christna
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1851 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 37.
  Jesus öppnar ögonen på tre blinda wid wägen utanför Jericho / Bröllopet i Cana
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1851 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 38.
  Jobs swåra lidande och tålamod / Profeten Daniel i lejonkulan
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1851 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 39.
  Jesus öfwerlemnar till Petrus himmelrikets nycklar
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1851 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 40.
  Den förlorade sonens återkomst till sin fader
  Lundström, Johan Peter, 1783-1868 (printer)
  print 1851 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 41.
  Frälsarens Jesu Christi lidande, död och segerrika uppståndelse
  J. A. Björk (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 42.
  Jesus av Nasaret, judarnas konung
  J. A. Björk (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 43.
  De fem wisa och de fem fåvitska jungfrur
  J. A. Björk (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 44.
  Den gamle mannen och den unga frun / Den unge mannen och den gamla frun
  P. A. Huldberg (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 45.
  Den trogna soldaten och hans käresta / Den unga mästaren och den hårda bruden
  P. A. Huldberg (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 46.
  Jägaren i skogen / Jägaren i hemmet
  P. A. Huldberg (printer)
  print 1852? Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 47.
  Kärleken i staden / Kärleken på landet
  P. A. Huldberg (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 48.
  Lycklig kärlek / Olycklig kärlek
  P. A. Huldberg (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 49.
  Öfwerallt soldater / Soldater öfwerallt
  P. A. Huldberg (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 50.
  Upptågsmakaren / Smickraren
  P. A. Huldberg (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 52.
  Passions-klocka, eller timme-visare och wäck-ur af Christi lidande
  J. A. Björk (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 53.
  Ungkarlslifwet / Äkta lifwet
  P. A. Huldberg (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 54.
  Prest-Lotta, och den unga hofmästaren / Krögar-Marie, och den rika fogdesonen
  P. A. Huldberg (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 55.
  Oscar den I:ste, Konung af Sverige och Norrige
  J. A. Björk (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 56.
  Kärlekens tempel
  J. A. Björk (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 57.
  Jesus Christus inför stora rådet i Jerusalem, eller romerska landshöfdingen Pontii Pilati blods-dom
  J. A. Björk (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 58.
  Jesu bön i Gethsemane
  J. A. Björk (printer)
  print 1852 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 59.
  Gustaf Wasa hos Anders Pehrsson i Rankhyttan
  J. A. Björk (printer)
  print 1853 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 60.
  Herren och skräddaren
  Gullbransson, Lars, 1798-1867 (printer)
  print 1853 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 61.
  Petri gång på wattnet
  J. A. Björk (printer)
  print 1853 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 62.
  Dessa heders-kransar tillegnas hwarje redig och rättskaffens swensk bonde
  J. A. Björk (printer)
  print 1853 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 63.
  Jesu Christi födelse
  Gullbransson, Lars, 1798-1867 (printer)
  print 1853 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 64.
  Gud välsigna dessa hjertan
  Gullbransson, Lars, 1798-1867 (printer)
  print 1853 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 65.
  Märk, O menniska! Doms-klockan skrider långt inpå 12:te timman!
  J. A. Björk (printer)
  print 1853 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 66.
  Jesus botar de tio spetälske män
  J. A. Björk (printer)
  print 1854 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 67.
  Fader wår, som är i himmelen
  Gullbransson, Lars, 1798-1867 (printer)
  print 1854 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 68.
  Götheborgs grundläggning genom Gustaf II Adolf år 1618
  Lindgren, Anders (printer)
  print 1854 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 69.
  Konung Carl den elftes syn på riks-salen i Stockholm, kort före hans död
  J. A. Björk (printer)
  print 1856 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 70.
  Gustaf Wasa (sedermera konung Gustaf den förste) räddas, genom en dalqwinnas rådighet, undan danskarnes förföljelser
  J. A. Björk (printer)
  print 1856 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 71.
  Jesus döpes af Johannes
  J. A. Björk (printer)
  print 1856 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 72.
  Christus läres att bedja
  J. A. Björk (printer)
  print 1856 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 74.
  Menniskans lifs-åldrar
  J. A. Björk (printer)
  print 1856 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 75.
  Kristus törnekrönt
  J. A. Björk (printer)
  print 1856 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 • 76.
  Carl Ludvig Eugene, kronsprins av Swerige och Norrige / Wilhemina Fredrika Alexandra Anna Lovisa
  J. A. Björk (printer)
  print 1856 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!