• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Östra härads dombok 1602-1621
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  1602-05-14-1621-11-23
  Westin 483
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Charta öfver Gripsholms slott. : Författadt 1770 af extra ordinarie landtmät. Joh. Åberg. Cop. 1798 af F. A. W. [Fredrik Adolf Wiblingen].
  Wiblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (engineer)
  Åhrberg, Jonas, 1732-1797 (surveyor)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1770
  46153
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Si[tua]tion charta öfwer Rewelsta säteri.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1700-tal
  Handritade kartor, Sverige 48184
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Utdrag af chartan öfver allmänningen Torsvi och Härjarö uddar; uti Upland, Trögds h:d, Torsvi och Wekholms socknar. : Författad 1698 af Landtmät. Carl Enberg. Afritad i K. G. Landtm. contoiret 1807 af N. G. Werming.
  Enberg, Karl, -1715 (surveyor)
  Werming, Nils Gustaf, 1769-1820 (surveyor)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1807
  Handritade kartor, Sverige. 48609
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Beskrifning öfwer provinsen Helsingland hörande till Gefleborgs län : D. 2, Bergsjö Tingslag
  Widmark, Per Henrik, 1800-1861 (author)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  1849
  Bokband 1800-t. Norge 8:2
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Carta öfver de vid exercicen i Skåne under Hans Kongl. Maj:ts egna höga ordres, intagne lägren vid Ellinge och Westra Karlaby, med tillhörige qvarter jämte marchen ifrån det förra til det senare lägret år 1774.
  Råbergh, C. (creator)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1774
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  [Karta] öfver tomterne uti Åhus by, fordom stad, som är belägen uti Christiandstad län och Willans härad, affattad uti april och maii månader år 1770 af ordinarie landtmätaren Lars Lundblom.
  Lundbom, Lars, ca 1730-1780 (surveyor)
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1800-talets början, kopia
  Handritade kartor, Sverige 45254
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Charta öfver lägret å Bonarps hed år 1795. : Med däromkring liggande byar, emellan skogen Södre ås kallad och åen Rön.
  Nordencreutz, Jacob Magnus, 1763-1834 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1795
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Situationskarta öfver trakten kring Krokums sund enligt böndernes uppgift.
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Charta öfver trackterne emillan Stor- och Lakne sjöarbelägit i Jämteland.
  Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820 (former owner)
  Westin, Jacob, 1810-1880 (former owner)
  map 1809
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!