• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
 • 1.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Rekvisita inköpt till Slöjdskolan i Stockholm, 1845
  Ahlborn, Carl, 1819-1895 (associated name)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice 1845-03-02 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 2.
  Installationsföreläsning, Uppsala universitet : Intellingensundersökningens pedagogiska problem Rudolf Anderberg 27 februari 1932
  Anderberg, Rudolf, pedagog, psykolog, 1892-1955 (author)
  lecture 1932-02-17 Linnéuniversitetets bibliotek
 • 3.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Faktura för Nils Månsson Mandelgren hos Carl August Bagge
  Bagge, Carl August, 1811-1852 (seller)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice 1845-03-15 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 4.
  Slöjdskola och förening / Handlingar rörande Mandelgrenska ritskolan för handtwerkare : Faktura för Nils Månsson Mandelgren hos Carl August Bagge
  Bagge, Carl August, 1811-1852 (seller)
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  invoice 1845 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 5.
  [ Bilder i ] Baltimore, Frederick, Gaudia poetica. Latina, Anglica, et Gallica lingua composita. A°. 1769., Augustae litteris Späthianis. MDCCLXX., 1770
  Baltimore, Frederick Calvert, 1731-1771 (creator)
  print 1770
  Sv. rar. 10:906
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Antiksamlingen i Uppsala
  Boëthius, Axel, 1889-1969 (donor)
  Furumark, Arne, arkeolog, 1903-1982 (donor)
  Gjerstad, Einar, 1897-1988 (donor)
  Hägg, Robin, 1935-2014 (donor)
  Kjellberg, Anders Lennart, 1857-1936 (donor)
  Nordquist, Gullög, 1948- (donor)
  Nylander, Carl , 1932- (donor)
  Osten, Hans Henning von der, arkeolog, 1899-1960 (donor)
  Persson, Axel W., 1888-1951 (donor)
  Svennung, Josef, professor i latin, 1895-1985 (donor)
  Säflund, Gösta, 1903-2004 (donor)
  Säve-Söderbergh, Torgny, 1914-1998 (donor)
  Wide, Samuel, 1861-1918 (donor)
  Åkerström, Åke, 1902-1991 (donor)
  Hallin, Axel, 1877-1949 (donor)
  Sjögren, Håkan, professor, filolog, 1870-1934 (donor)
  Uppsala universitet (collector)
  Nationalmuseum. Stockholm (donor)
  Svenska institutet i Athen (donor)
  Svenska institutet i Rom (donor)
  Museum Gustavianum, historiska samlingar
 • 8.
  Installationsföreläsning Uppsala universitet : Utbildning och pedagogisk forskning Urban Dahllöf 4 november 1976
  Dahllöf, Urban (author)
  lecture 1976-11-04 Linnéuniversitetets bibliotek
 • 9.
  Installationsföreläsning Göteborgs universitet : Pedagogik Urban Dahllöf 20 oktober 1973
  Dahllöf, Urban (author)
  lecture 1973-10-20 Linnéuniversitetets bibliotek
 • 10.
  Installationsföreläsning Lunds universitet : Dalins Argus och begåvningsurvalet Sven Edlund 13 april 1957
  Edlund, Sven, 1909-1968 (author)
  lecture 1957-04-13 Linnéuniversitetets bibliotek
 • 11.
  Installationsföreläsning, Göteborgs högskola : Uppfostrans möjligheter och gränser John Elmgren 22 april 1939
  Elmgren, John, 1904-1990 (author)
  lecture 1939-04-22 Linnéuniversitetets bibliotek
 • 12.
  Kuvert 59: Torstuna hd Hvittinge sn
  Enqvist, Arvid, 1886-1973 (correspondent)
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, correspondent)
  1924-10-21 Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Journal de la Section des Jeunes de l'Alliance Française d'Upsal 1953 -
  Foucault, Michel, 1926-1984 (depicted)
  Alliance Française d'Upsal (collector)
  photograph, drawing/painting, print 1953 - ca 1962
  NC 1874
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Kuvert 53: Åsunda hd Vårfrukyrka sn Tjursåker
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (researcher, former owner)
  1902-08-03-1902-08-11 Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Kuvert 32: Håbo hd Håtuna sn Råby
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  1910-07 Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Kuvert 35: Stockholms - Näs sn Stäket
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Kuvert 84: Bälinge hd Bälinge (Jumkils) sn Blacksta
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  1918-08-18 Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Kuvert 18: Trögds hd. Husby-Sjutolfta sn, Gidsmarken (nu Ekolsund) : B 607, L 668, DI 54
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Kuvert 38: Håbo hd Sko sn Kyrkogården
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  1918-08-29 Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Kuvert 52: Åsunda hd Vårfrukyrka sn Norrby Karksta
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (researcher, former owner)
  1902-08-03-1902-08-11 Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Kuvert 55: Simtuna hd Altuna sn Buska
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Kuvert 47: Åsunda härad Vårfrukyrka sn (Enköping, vid vägen till järnvägsstationen)
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, photographer, researcher)
  1902-08 Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Kuvert 46: Lagunda hd Långtora sn Kyrkan
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Kuvert 57: Torstuna hd Vittinge sn Ramsjö
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Troligen mellan 1900 och 1924 Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Kuvert 82: Uppland Bälinge hd Bälinge sn Högsta by
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, photographer)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Kuvert 22: Åsunda hd Tillinge sn Ulvsunda
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, researcher)
  1902-08-30 Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Kuvert 21: Åsunda hd Tillinge sn Tibble
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, researcher)
  1902-08-06-1902-08-11 Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Kuvert 29: Håbo hd Yttergran Gransby
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Kuvert 85: Bälinge hd Bälinge sn Rörby
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Kuvert 31: Håbo hd Heggeby sn Kolstad
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, researcher)
  1903-09-17 Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Kuvert 40: Håbo hd Skokloster sn Sjustad
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (researcher, former owner)
  1918-08-29 Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Kuvert 42: Håbo hd Öfvergrans sn Varpsund
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, researcher, photographer)
  1903-09-18 Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Kuvert 43: Lagunda hd Långtora sn Långtora
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, photographer, researcher)
  1902-08-08 Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Kuvert 41: Håbo hd Yttergran sn Ekilla bro
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Kuvert 44: Lagunda hd Nysätra sn Alstad
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Kuvert 45: Lagunda hd Holms sn
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Kuvert 03: Trögds hd. Husby Sjutolft sn. Hårby : B 604, L 670, D I:55
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner)
  Troligen mellan 1900 och 1925 Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Kuvert 30: Håbo hd Heggeby sn Kolstad
  Friesen, Otto von, språkforskare, 1870-1942 (former owner, researcher)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Kuvert 56: Simtuna hd Altuna sn Dräfle
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner)
  1924 Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Kuvert 58: Torstuna hd Hvittinge sn
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner)
  ca. 1928 Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Kuvert 25: Simtuna hd Altuna sn Kyrkogården
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner, photographer)
  1924 Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Kuvert 15: Trögds hd. Vilberga sn, Långarnö : B 596, L 675, D I:64
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner, researcher)
  1902-08-1928 Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Kuvert 27: Håbo hd Skokloster sn Skokloster : B 314, L 1550, D I:34
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner, researcher)
  1903-09-16 Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Kuvert 36: Bro hd, Bro kka
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner, researcher)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Kuvert 16: Trögds hd. Löts sn, Ågerstad
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (researcher)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Kuvert 07: Trögds hd. Löts sn, Kyrkan
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner, photographer)
  1908-06-01 Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Kuvert 28: Uppland, Håbo hd Kalmar sn Kyrkogården
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner)
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Kuvert 49: Åsunda hd Svingarns sn Kyrkan
  Friesen, Otto von, 1870-1942 (former owner)
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!