• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  Charta öfwer den wäg, som wid deras Mters kröning af processionen kommer at föllias, samt öfwer regementernes upställande en haye och paradering, författad af hans Kongl. Mayt sielf in octobri 1751.
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (creator)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1751
  Handritade kartor, Sverige 31334
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Gestricia.
  Alrot, E (creator)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1600-tal
  Handritade kartor, Sverige Kartor
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Afritning efter en gammal Charta som är gjord wid slutet af sjuttonde Seculum, med Titel: Plan eller grundtechningen aff Dannewijkz schantzen - med dess omkringh liggande landh.
  Björnstjärna, Johan, 1729-1797 (creator)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1796
  Handritade kartor, Sverige 41394
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Afritning öfwer wallarne eller afsättningarne emellan Upsala Kongl. slottsgård och lustträdgården, tillika med några åkerstycken utom trädgården, upprättad år 1787 af Carl H. Bäck.
  Bäck, Karl Henrik , 1742-1814 (surveyor)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1787
  Handritade kartor, Sverige 49759
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Charta öfver Östersunds stad med dess situation uti Jemteland. : Allerunderdånigst upgifven år 1787 af landtmätaren Johan Törnsten. afritad af Carl Enagrius.
  Enagrius, Carl Erik, 1764-1825 (creator)
  Törnsten, Johan, 1738-1796 (surveyor)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 44165
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Charta öfver Rotneby. : Copierat 1785 af Casper M. Espman, com. landtm. Denne charta cop. 1799 d. 7 maij af C. D. Gyllenborg.
  Espman, Casper Magnus, 1720-1791 (surveyor)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (creator, former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 42504
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Planta och geometrisk afrijttning upå Marstrana stads tompter, gator, små gränder och berg med mera som notabelt kunna wara hvi[l]ket alt finnes på chartan.
  Felterus, Kettil Classon, ca 1620-ca 1695 (surveyor, copy after)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map ca 1760-1811
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Plan på Westerwiks stad enlig den till Kongl. May:ts Öfwerintendentscontoiret, af magistraten, inlemnade ritning som den flifvit författad år 1707 af Samuel Frigelo. : Rit. af Gyllenborg år 1793.
  Frigelii, 1652-1726 (surveyor)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner, creator)
  map 1793
  Handritade kartor, Sverige 45816
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Charta öfver Malmköpings stad. Belägen uti Lilla Malma sochn och Villåttinge h:ad uti Södermanland. Cop. 1787 af major L. Melin. Cop. 1798 af landtmät. Carl Christ. Graff. Ånyo ren. 1799 utaf F. A. Wiblingen.
  Graff, Carl Christian, 1769-1838 (surveyor)
  Viblingen, Fredrik Adolf, 1756-1805 (engineer)
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1799
  Handritade kartor, Sverige 46377
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Belägenheten af Dannemora Grufva och Upsala Län : Dannemora och Löfsta Tingslager
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map ca 1800
  Handritade kartor, Sverige 47122
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Charta öfver situation på den delen af Motala ström som är emelan siöarne Norrby och Roxen jemte afvägningarne på marken. : Cop. octob. 1797 af C. D: Gyllenborg.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map 1797
  Handritade kartor, Sverige, stort format
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Dannemarks socken uti Upsala län och Waxala härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Järlåsa socken; uti Upsala län och Hagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Kongshusby socken uti Upsala län och Trögds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Kulla socken uti Upsala län och Lagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Tract-charta öfver några pass och avenuer belägne på norra sidan af Stockholm emellan Mälaren och Bällsta bro och Brunnsviken vid Järfva samt ett projecterat trenchement.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Calmar socken uti Upsala län och Håbo härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Balingsta socken; uti Upsala län och Hagunda härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Biskopskulla socken uti Uppsala län och Lagunda härad
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Boglösa socken uti Upsala län och Trögds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Börje socken; uti Upsala län och Ulleråkers härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Belägenheten af säteriet Hvittvik uti Kalmar län, tjust härad och Tryserum s:n.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  45454
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Belägenheten af Solstads koppargrufva uti Kalmar län och Misterhult socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  45758
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Belägenheten af Pateholm, uti Kalmar län, Stranda härad och ålhem sock:n.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  45717
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Karta över Kronobergs slott med omgivningar.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 45641
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Belägenheten af Låverts alunbruk uti Kalmar län, Södra Möre härad och Hageby socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 45681
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Belägenheten af säteriet Nesselsta uti Södermanland, Daga härad och Gryts socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46410
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Belägenheten af Rällinge skans uti Södermanland, Åkers härad och Helgarö socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46555
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Halla socken; uti Södermanland och Jönåkers härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Belägenheten af Hörningsholm uti Södermanland, Hölebo härad och Mörkö socken
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46284
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Belägenheten af Sparreholm; uti Södermanland, Willåttinge härad och Hyltinge socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46619
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Belägenheten af säteriet Yxstaholm; uti Södermanld, Willåttinge h:d och Mällösa s:n.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46930
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Målilla uti Kalmar län, Aspelands härad och Målilla socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map
  45688
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 42.
  Torsvi socken uti Upsala län och Trögds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Belägenheten af Skokloster uti Upsala län, Håbo härad och Skokloster socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige. 48376
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  S:ct Pehrs socken uti Stockholms län och Håbo härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Lillkyrkae socken uti Uppsala län och Trögds härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  Svappavara koppar- och järn-ödegrufvor uti Westerbotten, Torneå lappmark och Juckasjervi socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 44270
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Belägenheten af Kjängis bruk, uti Westerbotten och öfver Torneå socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 50307
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Näs socken uti Upsala län och Ulleråkers härad.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Utdrag af chartan öfver Nyhyttan uti Nerike, Sundbo härad och Hammar socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Kartan upprättad i början av 1800-talet.
  Handritade kartor, Sverige 44419
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Walfalla järngruva uti Södermanland, Oppunda härad och Floda socken.
  Gyllenborg, Carl David, 1734-1811 (former owner)
  map Tidigt 1800-tal
  Handritade kartor, Sverige 46905
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!