• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 2.
  Charta öfwer Roddarne och Löt uti Stockholms höfdingedöme, Frösåkers härad, Hökhufvud socken och Sandby otting. : Affmätt i augusti 1752 och junii mån. 1753 af Gabr. Boding. Renoverad i martii 1831 af C. G. af Sillén.
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor, copy after)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (annotator)
  map 1833
  Handritade kartor, Sverige, största format 48193
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Charta öfwer Upskedika uti Stockholms höfdingedöme, Frösåkers härad och Hökhufwud socken. : Afmätt i aug. och sept. månader 1750 af Gabr. Boling. Renoverad år 1829 af C. G. af Sillén.
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (surveyor, copy after)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (annotator)
  map 1829
  Handritade kartor, Sverige, största format 48742
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Knifsbrunna i Danmarks socken
  Christiernsson, Mårten, 16??-16?? (surveyor)
  Ridderbjelke, Fredrik Magnus, 1772-1841 (other)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (other)
  map 1831
  1954/22
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Charta öfwer söder Nuttö by uti Stockholms höfdingedöme, Frösåkers härad och Börstils socken. författad åren 1767 och 1768 af Lars L. Ekorn. Renoverad år 1828 af C. G. af Sillén.
  Ekorn, Lars, 1741-1813 (surveyor, copy after)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (surveyor)
  map 1828
  Handritade kartor, Sverige, största format 48138
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Lysta by uti Stockholms lähn, Frösåkers härad och Hökhufwud sochn... : afmätt åhr 1726 af Bengt Fillmer
  Fillmer, Bengt (cartographer, copy after, creator)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (other)
  map 1831
  48058Topografiska planscher Uppland
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  Geometrisk charta öfwer Ulfsike och Gunnarsgärde frälsehemmans ägor uti Upsala län, Bälings härad och Skuttunge socken. : Afmätte år 1793 af Joh. Petr. Lemón genom Carl Pet. Fiellström. Renoverad år 1825 af C. G. af Sillén.
  Lemon, Johan Peter, 1745-1804 (surveyor)
  Fjellström, Carl P. (surveyor)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (other)
  map 1825
  Handritade kartor, Sverige, stort format 48628
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  Charta öfver ägodelningen uti Duderö bys belägen uti Stockholms höfdingedöme, Frössåkers härad och Borrstells socken; författad åren 1801 & 1802 af Jer. Lifman Iunior. Renoverad år 1828 af C. G. af Sillén.
  Lifman, Jeremias, 1780-1823 (surveyor)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (surveyor)
  map 1828
  Handritade kartor, Sverige, största format 47331
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Chorographisk charta öfwer Boglösa sochn uti Upsala höfdingedöme och Trögd härad år 1826. : Afritad af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (creator)
  map 1826
  Handritade kartor, Sverige
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Concept charta öfver Gammelbyn, belägen uti Frösåkers härad, Börstils sockn. Afmätt åhr 1759 uti åkerskalan af Jonas Collin genom Carl Holmlund. Afritad år 1827 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (other)
  map 1827-1772
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47613
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Charta öfver en del af Eds bys ägör i Börstils socken afmätt år 1766 af Jonas Collin g. P. Lindbeck. Afritad år 1827 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (other)
  map 1827
  Handritade kartor, Sverige, stort format 47332
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Geometrisk charta öfwer Gunnarsgärde frälsehemmans ägor uti Upsala län, Bälings härad och Skuttunge socken afmätte år 1826 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (creator)
  map 1826
  Handritade kartor, Sverige. 47646
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Afritning öfwer kronobränneriplatsen wid Upsala. Författad år 1777 af Carl Henr. Bäck. Copierad 1835 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (creator)
  map 1885
  Handritade kartor, Sverige 49411
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 21.
  Charta öfwer Gunbyle uti Stockholms höfdingedöme, Frösåkers härad och Hökhufwud s:n. Afmätt i julii månad år 1752 af Gabr. boding, afritad år 1829 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (creator)
  Boding, Gabriel, 1714-1790 (copy after, surveyor)
  map 1829
  Handritade kartor, Sverige 47645
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Conceptcharta öfver Annö bys ängar och utmark uti Stockholms län, Frösåkers härad och Walö socken, författad åren 1796 och 1797 af Carl Wilh. Lindman igenom Joh. Isr. Hult. : Renoverad år 1828 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (surveyor)
  Lindman, Karl Vilhelm, 1754-1835 (surveyor)
  Hult, Johan Israel, 1738- (surveyor)
  map 1828
  Handritade kartor, Sverige, största format 47005
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Affattning utaf Norr Skedica bys ägor uti Börstels sochn, frödsåkers härad och Stockholms landshöfdingedömme. : Uprättad år 1757 af And. Upling. Afritad år 1830 af C. G. af Sillén.
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (surveyor)
  Upling, Anders, 1721-1769 (surveyor, copy after)
  map 1830
  Handritade kartor, Sverige, största format 48373
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Charta öfwer Nuttö by uti Stockholms höfdingedöme, Frösåkers h:d och Börstils skn författad år 1761 af Gabr. Westman. Renoverad år 1828 af C. G. af Sillén.
  Westman, Gabriel, 1737-1790 (surveyor, copy after)
  Sillén, Carl Gustaf, af, 1770-1841 (surveyor)
  map 1828
  Handritade kartor, Sverige, största format 48137
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!