• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  [ Bilder i ] Baltimore, Frederick, Gaudia poetica. Latina, Anglica, et Gallica lingua composita. A°. 1769., Augustae litteris Späthianis. MDCCLXX., 1770
  Baltimore, Frederick Calvert, 1731-1771 (creator)
  print 1770
  Sv. rar. 10:906
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Nihon sankai meibutsu zue 1
  Hasegawa, Mitsunobu, 1721-1755 (artist, engraver)
  Hirase, Tessai, Verksam 1748-1768 (creator)
  Thunberg, Carl Peter, 1743-1828 (former owner)
  book/publication 1754
  Litt. Japansk.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Ledamotsdiplom utfärdat av Kejserliga Leopold-Carolinska Akademien, Erfurt 3.10 1736
  Linné, Carl von, 1707-1778 (associated name)
  1736-03-10
  SE/ATA/ENSK_78-1/F 1/2
  Avdelningen för arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet
 • 4.
  Ledamotsdiplom utfärdat av Collegium Medicinum, Edinburgh 3.11 1772.
  Linné, Carl von, 1707-1778 (associated name)
  1772-11-03
  SE/ATA/ENSK_78-1/F 1/4
  Avdelningen för arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet
 • 5.
  Linnéhandlingar, SE/ATA/ENSK_78-1/F 1/3
  Linné, Carl von, 1707-1778 (associated name)
  1739-1753
  SE/ATA/ENSK_78-1/F 1/3
  Avdelningen för arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet
 • 6.
  Linnéhandlingar, SE/ATA/ENSK_78-1/F 1/1
  Linné, Carl von, 1707-1778 (associated name)
  1735-07-09 Avdelningen för arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet
 • 7.
  Ledamotsdiplom utfärdat av Vetenskapssocieteten i Montpellier 2.8 1783.
  Linné, Carl von, 1707-1778 (associated name)
  1771-09-20
  SE/ATA/ENSK_78-1/F 1/2
  Avdelningen för arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet
 • 8.
  Medicine doktorsdiplom för C. von Linné d.y. Uppsala 20.6 1765
  Linné, Carl von, 1741-1783 (associated name)
  1765-06-20
  SE/ATA/ENSK_78-1/F 1/2
  Avdelningen för arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet
 • 9.
  Linnés ansökan hos universitetskanslern om permission för att resa till Öland och Gotland 14.5 1741.
  Linné, Carl von, 1707-1778 (associated name)
  1741-05-14
  SE/ATA/ENSK_78-1/F 1/3
  Avdelningen för arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet
 • 10.
  Medicine doktorsdiplom för Carl von Linné, utfärdat i Hardersvijk, 9.7 1735
  Linné, Carl von, 1707-1778 (associated name)
  1735-07-09
  SE/ATA/ENSK_78-1/F 1/2
  Avdelningen för arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet
 • 11.
  Ledamotsdiplom utfärdat av Kejs. Vetenskapsakademien, Sankt Petersburg 23.9 1754.
  Linné, Carl von, 1707-1778 (associated name)
  1754-09-23
  SE/ATA/ENSK_78-1/F 1/2
  Avdelningen för arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet
 • 12.
  Ledamotsdiplom utfärdat av Het Zeenwsche Genootschap i Vlissingen 20.9 1771.
  Linné, Carl von, 1707-1778 (associated name)
  1771-09-20
  SE/ATA/ENSK_78-1/F 1/2
  Avdelningen för arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet
 • 13.
  Konung Adolph Fredriks brev för Linné att vara riddare av Kungl. Nordstjerneorden 26.4 1753.
  Linné, Carl von, 1707-1778 (second party)
  Adolf Fredrik, kung av Sverige, 1710-1771 (correspondent)
  1753-04-26
  SE/ATA/ENSK_78-1/F 1/3
  Avdelningen för arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet
 • 14.
  Linnéhandlingar, SE/ATA/ENSK_78-1/F 1/2
  Linné, Carl von, 1707-1778 (associated name)
  Linné, Carl von, 1741-1783 (associated name)
  1736-1783
  SE/ATA/ENSK_78-1/F 1/2
  Avdelningen för arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet
 • 15.
  Konsthistoria Svensk A / Kungl Akademien för de fria konster stadgar : Kongl. Maj:ts allernådigste statuter och privilegier, för den i Stockholm inrättade Kongl. Målare- och bildhuggareakademien.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Konstakademien (associated name)
  government publication 1773 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 16.
  Kullen / Krapperups Samlingar Bilder : Dissertatio gradualis tractum territorii Lofguddiani Kullen dictum adumbrans, qvam ... sub præsidio d:ni Sven Bring, ... Publice examinandam offert Simon Petrus Sundius ... die III. Aprilis anno MDCCLIV.
  Mandelgren, Nils Månsson, 1813-1899 (collector)
  Lagerbring, Sven, 1707-1787 (praeses)
  Sundius, Simon Petrus (respondent)
  Kochen, Petter Gotthard von, 1685-1764 (associated name)
  thesis, history 1754 Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
 • 17.
  Episcoposcopia sviogothica
  Rhyzelius, Andreas Olavi, 1677-1761 (author)
  Älf, Samuel, 1727-1799 (author)
  Kylander, Per (1737-1793), kyrkoherde (author)
  Ekerman, Carl Fredrik, 1743-1792 (author)
  1752
  B 167
  Linköpings stadsbibliotek
 • 18.
  Album med bilder av svenska fåglar
  Rudbeck, Olof, d.y., 1660-1740 (attributed name)
  album ca 1690-1700
  D 150 b
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Visor från 1600- och 1700-talet [samlingsband] ca 1680-1720 Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!