• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
 • 1.
  1.3 Åhr 1781 d. 1. November inventerades, i närvaro af Kungl. Academiens Herr Rector Magnificus Professoren Doctor Amnell samt Herr Bibliothecarien Frondin och Herr Professor Fant, Kongl. Academiens Mynt-Cabinetter ifrån Herr Professoren Lindblom til Vice Bibliothecarien Götlin, bägge närvarande.
  Amnell, Johan, 1718-1789 (signer)
  Murray, Adolph, 1751-1803 (signer)
  Fant, Eric Michael, 1754-1817 (signer)
  Flygare, Gustaf, 1743-1805 (signer)
  Dufva, Eric, 1746-1808 (signer)
  Uppsala universitets myntkabinett (former owner)
  government publication 1781-11-01 Uppsala universitets arkiv
 • 2.
  1.6 Utdrag af Consistorii Acad. Protocoll i Upsala den 29de Sptemb 1787
  Bergström, Carl, 1750-1822 (scribe)
  Uppsala universitets myntkabinett (former owner)
  government publication 1787-09-29
  F IX 1
  Uppsala universitets arkiv
 • 3.
  1.2 Utdrag af Consistorii Academici i Upsala Protocoll hållit d. 24 Julii 1773
  Flygare, Gustaf, 1743-1805 (scribe)
  Uppsala universitets myntkabinett (former owner)
  government publication 1773-07-24 Uppsala universitets arkiv
 • 4.
  1.5 Utdrag af Consistorii Academici i Upsala Protocoll, hållet den 11te Martii 1786
  Flygare, Gustaf, 1743-1805 (scribe)
  government publication 1786-03-11
  F IX 1
  Uppsala universitets arkiv
 • 5.
  Gustaf II Adolfs donationsbrev på arvegods i Uppland och Västmanland
  Gustav II Adolf, kung av Sverige, 1594-1632 (donor)
  1624-08-31
  B1:1, Lilla arkivet, UUA
  Uppsala universitets arkiv
 • 6.
  Kunong Gustaf Adolphs stat och förordning om professorum salariis och stipendiaternas uppehälle item om communitetet, bibliotheket och examine annoversario af den 7 juli 1621.
  Gustav II Adolf, kung av Sverige, 1594-1632 (associated name)
  1621-07-07
  Lilla arkivet A I:13
  Uppsala universitets arkiv
 • 7.
  Konvolut till Konung Gustaf III:s testamenten å böcker och handskrifter
  Gustav III, 1746-1792 (donor)
  1788-06-23
  C2:7, Lilla arkivet, UUA
  Uppsala universitets arkiv
 • 8.
  Gustav III:s donation till Uppsala universitetsbibliotek
  Gustav III, 1746-1792 (donor)
  Geijer, Erik Gustaf, 1783-1847 (researcher)
  1788-06-23
  UUA, Lilla arkivet, C2:6
  Uppsala universitets arkiv
 • 9.
  Carl Carlsson Gyllenhielms stipendiedonation den 5 december 1629
  Gyllenhielm, Karl, 1574-1650 (donor)
  1629
  UUA, Lilla arkivet, C I:3
  Uppsala universitets arkiv
 • 10.
  1.9 Ofvannämnde Medailler har jag emottagit, Upsala den 10 Martii 1796
  Götlin, Erik, 1744-1820 (author)
  Uppsala universitets myntkabinett (former owner)
  inventory 1796-03-10 Uppsala universitets arkiv
 • 12.
  1.7 [Inköpskvitto till] Praes. i Cons. Acad. d. 25te October 1787
  Götlin, Erik, 1744-1820 (author)
  Uppsala universitets myntkabinett (former owner)
  1787-10-25
  F IX 1
  Uppsala universitets arkiv
 • 13.
  1.4 Inventarium öfver Svenska Mynt och Medaille-Cabinetet vid Kongl. Academien i Upsala enligt Beskrifningen, hvarefter detsamma inventerades den 2, 3 och 5te Julii 1784.
  Götlin, Erik, 1744-1820 (author)
  Uppsala universitets myntkabinett (former owner)
  inventory 1784-08-31
  F IX 1
  Uppsala universitets arkiv
 • 14.
  2. Redogörelse för innehållet i Upsala Universitets Mynt-Kabinett af Elias Janzon
  Janzon, Elias, 1859-1929 (author)
  Uppsala universitets myntkabinett (former owner)
  inventory 1893 Uppsala universitets arkiv
 • 15.
  1.13 Afskrift. Granskningsberättelse
  Lindal, Peter Johan, 1844-1890 (author)
  Uppsala universitets myntkabinett (former owner)
  inventory 1876-05-06 Uppsala universitets arkiv
 • 17.
  1.8 Ofvanstående tvåhundrade femtijo två guld, silfver och kopparmynt, af mig på Kongl. Academien Upsala donerade, har ärkebiskopen herr doctor Troil gunstigast emottagit […] d. 13 Sept. 1793
  Rosenadler, Carl Albrecht, 1717-1799 (signer, donor)
  Troil, Uno von, 1746-1803 (addressee)
  Uppsala universitets myntkabinett (addressee, former owner)
  inventory 1793-09-13 Uppsala universitets arkiv
 • 18.
  1.11.2 Local-Inventarium öfver Ehrenpreußiska Cabinettet af Svenska Mynt och Medailler
  Schröder, Johan Henrik, 1791-1857 (author)
  Uppsala universitets myntkabinett (former owner)
  inventory 1820-05-20 Uppsala universitets arkiv
 • 19.
  1.11.1 Af framl. Professoren Herr Mag. E. Götlins Sterbhus har jag emottagit nedanskrifne Kongl. Academiens Mynt-Cabinett tillhörige Böcker, Handlingar och Papper ec.
  Schröder, Johan Henrik, 1791-1857 (author)
  Uppsala universitets myntkabinett (former owner)
  inventory 1820-03-26 Uppsala universitets arkiv
 • 20.
  1.1 Inventarium wid Kongl. Academiens MyntCabinetter
  Ziervogel, Evald, 1728-1765 (author)
  Uppsala universitets myntkabinett (former owner)
  catalog 1753-06-04 Uppsala universitets arkiv
 • 21.
  Fru Margaretha Bielkes stipendiedonation den 7 januari 1629 1629
  UUA, Lilla arkivet, C I:2
  Uppsala universitets arkiv

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!