• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

Show more
Show more
Show more
Show more
 • 1.
  103 Ström : originalberättelse
  A.A., sign (author)
  novel 1888
  Sv. Sv. litt. Rom. Anon.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Letter 1890?
  Aaby-Ericsson, Arvid, 1890- (author)
  letter 1890 (before) - Undated
  Waller Ms Birg-00001 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Letter 1865
  Abelin, Hjalmar August, 1817-1893 (author)
  letter 1865
  Waller Ms Birg-00002 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Certificate
  Abelin, Hjalmar August, 1817-1893 (author)
  Holmberg, Erik Emanuel, 1852-1900 (associated name)
  certificate 1881-12-12
  Waller Ms se-00003 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  Certificate
  Abelin, Hjalmar August, 1817-1893 (author)
  Selander, Edvard, 1846- (associated name)
  certificate 1879-03-12
  Waller Ms se-00001 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  Letter 1919-02-03, Nässjö
  Abrahamsson, Carl August, -1858 (author)
  letter 1919-02-03
  Waller Ms Birg-00004 Waller - Birger Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  List
  Acharius, Erik, 1757-1819 (compiler)
  list 1800-1849
  Waller Ms se-00009 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  Certificate
  Acharius, Erik, 1757-1819 (author)
  certificate 1800-08-08
  Waller Ms se-00006 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  Official document
  Acharius, Erik, 1757-1819 (author)
  government publication 1816-10-14
  Waller Ms se-00008 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 11.
  Certificate
  Acharius, Erik, 1757-1819 (author)
  Samuelson, Samuel (associated name)
  certificate 1811-12
  Waller Ms se-00007 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 12.
  Letter 1813-08-01, Landskrona
  Acharius, Lars Gustaf, 1789- (author)
  letter 1813-08-01
  Waller Ms se-00011 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 13.
  Annotationer under Hr. Medicinae Professoren Acrells Publ. Föreläsningar öfwer Therapia Generalis Wåhr-Termin 1790
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (author)
  lecture 1790
  Waller Ms cod-00002 Waller - Codices Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 14.
  Anotationer i Bandagernas anläggande ... privata föreläsningar år 1783
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (author)
  lecture 1783
  Waller Ms cod-00001 Waller - Codices Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 15.
  Therapia specialis. 1. Morbi pyretici s. febres. 2. Morbi apyrtetici.
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (author)
  lecture 1780-1800
  Waller Ms cod-00003 Waller - Codices Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 16.
  Letter 27 July 1781, Uppsala to Carl Linnaeus the Younger, London
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (author)
  Linné, Carl von, 1741-1783 (addressee)
  letter d. 27 Julii 1781
  Linnaean correspondence
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 17.
  Certificate
  Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 (author)
  Murray, Adolph, 1751-1803 (signer)
  Wetterstedt, Eric af, 1736-1822 (signer)
  certificate 1798-23
  Waller Ms se-00012 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 18.
  Official document
  Acrelius, Israel, 1714-1800 (author)
  Gahm, Simon (associated name)
  Unander, Eric (associated name)
  government publication 1749-17
  Waller Ms se-00014 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 19.
  Official document
  Adelcrantz, Carl Fredric, 1716-1796 (signer)
  Psilanderhielm, Johan Gustaf, 1723-1782 (signer)
  Tilas, Daniel, 1712-1772 (signer)
  Wrede-Sparre, Axel, 1708-1772 (signer)
  government publication 1770-05-17
  Waller Ms se-03253 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 20.
  Oförgripelige tankar och anmärkningar, wid the 35 frågor, som för någon tid sedan af kongl. finska boktryckeriet äro utkomne. =Anon.= Stockholm, tryckt uti kongl. finska boktryckeriet, år 1765
  Adelswärd, Johan, 1718-1785 (author)
  1765
  Gyllenhjelmska biblioteket Samling af utkomne ... tom. 1
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 22.
  Letter 20 December 1754, Whampoa [Huangpu] to Carl Linnaeus, Uppsala
  Adler, Carl Fredrik, 1720-1761 (author)
  Linné, Carl von, 1707-1778 (addressee)
  letter 20 Decembr. 1754
  Linnaean correspondence
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 23.
  Bref af en svensk man om dess resa till Italien 1783, 84
  Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751-1818 (author)
  1783
  X 406
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 24.
  Dagbok öfver en resa genom Tyskland och Italien åren 1783 och 1784. Vol. 1-4
  Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751-1818 (author)
  1783-1784
  X 405 a Fol. - X 405 d Fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 25.
  Dagbok öfver en resa genom Tyskland och Italien åren 1783 och 1784. Vol. 3
  Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751-1818 (author)
  1783-1784
  X 405 c Fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 26.
  Dagbok öfver en resa genom Tyskland och Italien åren 1783 och 1784. Vol. 4
  Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751-1818 (author)
  1783-1784
  X 405 d Fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 27.
  Dagbok öfver en resa genom Tyskland och Italien åren 1783 och 1784. Vol. 2
  Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751-1818 (author)
  1783-1784
  X 405 b Fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 28.
  Dagbok öfver en resa genom Tyskland och Italien åren 1783 och 1784. Vol. 1
  Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751-1818 (author)
  1783-1784
  X 405 a Fol.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 29.
  Amphion, opera med prologue. Första gången upförd uti deras kongl. majestäters och kongl. husets närvaro, då hans maj:ts konungens födelsedag firades, den 26 januarii 1778. =Anon=. Stockholm, trykt i kongl. tryckeriet 1778
  Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751-1818 (author)
  Naumann, Johann Gottlieb, 1741-1801 (composer)
  Gallodier, Louis, 1733-1803 (composer, other)
  Thomas, Antoine Léonard, 1732-1785 (associated name)
  drama 1778
  Bokband 1800-t. Sverige 138
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 30.
  Den oväntade brudgåfvan : divertissement i en akt : uppfördt på Gripsholm
  Adlerbeth, Gudmund Jöran, 1751-1818 (author)
  Schröderheim, Elis, 1747-1795 (attributed name)
  1874
  Sv. Sv. litt.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 31.
  Official document
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (author)
  government publication, certificate 1846-07-23
  Waller Ms se-00015 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
  Search matches in content
  • Official document
   Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (author)
   1846-07-23 Uppsala universitetsbibliotek
 • 32.
  Gustaf Adolfs död den 6 nov. 1632 : historisk dikt
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (author)
  1834
  Sv. Sv. litt. Dikter Kaps.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 33.
  Ungdoms-dikter
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (author)
  1830
  Sv. Sv. litt. Dikter
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 34.
  Smärre samlade dikter
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (author)
  1841
  Sv. Sv. litt. Dikter [Adlersparre]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 35.
  Dante Alighieri, eller frihetens skald : romantiska tidstaflor
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (author)
  1841
  Sv. Sv. litt. Rom. Saml. [Läsebibl,Nytt,1841:1]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 36.
  Hugo : en romantisk dikt
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (author)
  1840
  Sv. Sv. litt. Dikter Kaps. [Adlersparre]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 37.
  Smärre skizzer : 1
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (author)
  1849
  Sv. Sv. litt. Rom.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 38.
  Smärre skizzer : 2
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (author)
  1850
  Sv. Sv. litt. Rom.
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 39.
  Sång öfver Linné
  Adlersparre, Carl August, 1810-1862 (author)
  1839
  Sv. Linnésaml. 2577
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 40.
  Werthers bref til sin wän.
  Adlersparre, Georg, 1760-1835 (author)
  [1800-talet]
  Sv. Sv. Litt. Folkvisor Kaps. 1830-1839
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 41.
  Religiösa sånger
  Adlersparre, Karin Alcyone, 1851-1895 (author)
  1882
  Sv. Teol. Hymnol. andliga sånger [Adlersparre]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 43.
  Den försvunna modellen och andra berättelser
  Adrian-Nilsson, Gösta, 1884-1965 (author)
  1912
  Sv. Sv. litt. Rom. [Adrian-Nilsson]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 44.
  Porträttet och andra berättelser
  Adrian-Nilsson, Gösta, 1884-1965 (author)
  1910
  Sv. Sv. litt. Rom. [Adrian-Nilsson]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 45.
  Den sköna Beatrice : sann berättelse
  Adwe, pseud. för Adolf Westerstrand (author)
  novel 1886
  Sv. Sv. litt. Nov. Kaps. [Westerberg]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 46.
  List
  Afzelius, Adam, 1750-1837 (author)
  list 1800-1849
  Waller Ms se-00021 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 47.
  Letter 1779-08-05, Larf
  Afzelius, Adam, 1750-1837 (author)
  letter 1779-08-05
  Waller Ms se-00016 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 48.
  Anteckningar under en resa med Hr. Swab i mellersta och södra Sverige 1779
  Afzelius, Adam, 1750-1837 (author)
  1779
  S 36 a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 49.
  Anteckningar under resan till England och anmärkningar derstädes 1789-90
  Afzelius, Adam, 1750-1837 (author)
  1789-1790
  X 406 a
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 50.
  Dikter på svenska och latin
  Afzelius, Adam, 1750-1837 (attributed name)
  V 77 a
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!