• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Refine search result

 • 1.
  [Svenonius 3462] Iggesund, telegrafen och forbönder i backen
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (photographer)
  photograph
  Fredrik Svenonius negativarkiv
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 2.
  Fortlöpande kartskiss öfver fjällen kring Sarjektjåkko hufvudsakligen upprättad genom fotogrammetri af Axel Hamberg. . : De nordöstra delarna äro med eller utan korrektioner återgifna efter äldre kartor. ... Skala 1:100 000.
  Hamberg, Axel, 1863-1933 (cartographer)
  Kjellström, Otto, 1855-1913 (cartographer)
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (cartographer)
  map 1901
  Sv. Fys-Geogr. [Hamberg, Axel, Sarekfjällen. En geografisk undersökning ... särtr. ur Ymer, 1901]
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 3.
  Letter 1906?, Vassijaure
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (author)
  letter 1906 (around)
  Waller Ms se-03164 Waller - Swedish Collection
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 4.
  Fotografier tagna av Fredrik Svenonius under 1890-talet
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (photographer)
  photograph ca 1897-1899
  Fredrik Svenonius negativarkiv
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 5.
  [Svenonius 3509] En Trollhättesluss.
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (photographer)
  photograph 1899
  Fredrik Svenonius negativarkiv
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 6.
  [Svenonius 3612] Mot Illhult, strax ovanom Sandhei, Dunderlandsdalen, Norge. 4/8 1894.
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (photographer)
  photograph 1894
  Fredrik Svenonius negativarkiv
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 7.
  [Svenonius 3627] 446 bis. Med 447-49 [= Svenonius 3629, 3630, 3631] panorama från Vallispiken [Kvikkjokk].
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (photographer)
  photograph 1892?
  Fredrik Svenonius negativarkiv
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 8.
  [Svenonius 3618 : Forsfärder.Två reproduktioner 1893 av akvareller av Johan Tirén]
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (photographer)
  photograph 1893
  Fredrik Svenonius negativarkiv
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 9.
  [Svenonius 3631] Panorama från Vallispiken [Kvikkjokk].
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (photographer)
  photograph 1892?
  Fredrik Svenonius negativarkiv
  Uppsala universitetsbibliotek
 • 10.
  [Svenonius 3616] Mot Nasa gruvefält [Nasa gruvfält] från sydväst. 1/8 1894.
  Svenonius, Fredrik Vilhelm, 1852-1928 (photographer)
  photograph 1894
  Fredrik Svenonius negativarkiv
  Uppsala universitetsbibliotek

Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!