• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Anmärkning wid de 35. frågorne, eller wid det nyligen utkomna arket under namn af Frågor, hwaröfwer de böra förklara sig, som påstå, det yppighet och underwigt äro orsaken til höga coursen och utrikes gäld; såsom ock anmärkning wid swaret : derå, kalladt oförgripelige tankar och anmärkningar wid de 35 frågor, som för någon tid sedan af kongl. finska boktryckeriet äro utkomne; hwilka bägge angå yppighet, underwigt, cours och credit, samt så wäl hjelpe- medlen som misznöjen : däröfwer. =Anon=. Stockholm, tryckt uti Joh. G. Langes boktryckeri. 1765

(Text)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!