• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Related:

Resources with Broomé, Emilia Augusta Clementina (6)

Broomé, Emilia Augusta Clementina, 1866-1925

(Person)

Occupation

politiker

Living period

Born 1866
Death 1925

Biography

Född Lothigius. Gift 1891 och änka efter två år. Liberal socialpolitiker och fredskämpe. Ledamot av centralstyrelsen för Stockholms frisinnade valmansförening, 1914-1920 ordförande för Föreningen frisinnade kvinnor, därefter verksam inom Sveriges liberala parti. Arbetade för bättre bostadsförhållanden för självförsörjande kvinnor och barnrika familjer. Den första svenska kvinna som deltog i lagstiftningsarbete, då hon som ledamot av lagberedningen 1914-18 medverkade i utformningen av den nya giftermålsbalken. Biografi se KvinnSam/Kvinnohistoriska portaler/Kvinnor och fred, samt Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon: https://skbl.se/sv/artikel/EmiliaBroome.

Alternative names

Lothigius

Identifiers

alvin-person:37699 (alvin)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!