• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

K. B. Wiklunds samling

K. B. Wiklunds samling

(Archive)
Collector Wiklund, Karl Bernhard, 1868-1934
Extent 5,90 shelf meters, 123 volumes
Format Non digital, Digital: reformatted digital
Language Swedish, Finno-Ugrian (Other), Sami languages (Other), Finnish
Archive institution Uppsala University LibraryCarolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1Box 510
SE 751 20 Uppsala
Shelfmark WiklundKB

Content

Arkivet efter K.B. Wiklund innehåller stora mängder material från hans gärning som språkforskare, särskilt rörande samiskan, dess språkvärld och kultur men också om finska språket och andra finsk-ugriska språk. En del arbeten av andra författare än Wiklund samt diverse utlåtanden av Wiklund i tjänsten finns också i arkivet.

Biographical notes

Karl Bernhard Wiklund var uppsaliensisk professor i finsk-ugriska språk och gjorde stora insatser för uppteckning av och forskning i samiska språket. Från att ha tagit examen i Högre allm. läroverket i Västerås blev han student i Uppsala 1885 och kom där att göra sin akademiska karriär. Han förordnades 1908, året innan han fick professorsnamn, att företa arkiv- och litteraturundersökningar rörande "de svenska flyttlapparnas renbete i Tromsö och Nordlands amt" och fungerade också som sakkunnig i domstolens skiljeförhandlingar angående renbetet. Han företog flertalet resor till svenska, finska och norska lappmarkerna men också till Ungern. Dessutom satt han bl. a. med som korr. led. av ungerska vetenskapsakademin, var Riddare av Kungl. Nordstjärneorden och ledamot av Finska Vetenskapssamfundet. 1905 gifte han sig med Gertrud Karolina Sylwan och fick tre barn. Uppgifter ur Uppsala universitets matrikel 1926.

Acquisition

Acc. nr. 1934/50 (huvudacc.), 1967/44, 1984/5, 1984/6, 1988/23 och 2000/26

Document type

 • Letter (including drafts)
 • Manuscript
 • Notes
 • Print

Subject, topics

 • Samer (sao)
 • Finsk-ugriska språk (sao)
 • Ortnamn (sao)

Restrictions

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Other finding aids

För person- orts- och sakregister se katalogen för samlingen på Handskriftsenheten, Uppsala universitetsbibliotek. Här finns även hänvisningar från katalogens signum till motsvarande nummer i Wiklunds egenhändiga förteckning över sina papper (se K.B. Wiklund 8).

Related records in Alvin

See specifically described parts (29)

Related archive material

Fotografierna i samlingen har överlämnats till Kart- och bildenheten, Uppsala universitetsbibliotek. Wiklunds pressklippsamling bestående av etnografiska artiklar 1890-1934 inklistrade i 37 volymer finns på Svenska avdelningen (sign. Sv. Etnogr. Fol.), Uppsala universitetsbibliotek. Material rörande K. B. Wiklunds forskning finns även på Dialekt- och folkminnesarkivet (ULMA), Uppsala.

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • WiklundKB (ead)
 • ediffah:uub:458743:1319464193 (oai)
 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-4254 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:4254 (alvin)
 • Licensing of the work

  Public Domain Mark (No Known Copyright)
  Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!