• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Gustaf Göthes efterlämnade papper

Gustaf Göthes efterlämnade papper

(Archive)
Collector Göthe, Gustaf, pedagog, populärvetenskaplig författare och föredragshållare, 1882-1956
Alternative title Katalog över Gustaf Göthes efterlämnade papper
Period 1898-1957
Extent 0,67 shelf meters, 12 volumes
Format Non digital
Language Swedish
Archive institution Uppsala University LibraryCarolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1Box 510
SE 751 20 Uppsala
Shelfmark GotheG

Content

Gymnasielektor Gustaf Göthes efterlämnade manuskript och korrespondens. Bl.a. förarbeten till hans doktorsavhandling om den svenska kolonisationen av Lappland på 1500-1700-talet samt föredrag och tal. Dessutom "Mina levnadsminnen", d.v.s. ett utkast till en självbiografi och även biographica såsom betyg och meritförteckningar.

Biographical notes

Gustaf Göthe föddes 1882 i Stockholm. Mogenhetsex. i Stockholm 1901. 1906 fil. kand. vid Uppsala universitet. 1911 fil. lic. i geografi vid samma lärosäte. 1929 fil. dr. i historia vid Stockholms högskola på avhandlingen "Om Umeå lappmarks svenska kolonisation från mitten av 1500-talet till omkr. 1750". Lärare vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 1906-1921. 1912 blev han extralärare vid Uppsala högre allmänna läroverk, 1916 adjunkt och 1929 lektor vid samma skola. Pensionering 1947. Därutöver tillfälliga läraruppdrag vid Uppsala högre elementarläroverk och gymnasium för flickor samt Arméns underofficersskola i Uppsala. Dessutom aktiv som föredragshållare. Avliden 1956.

Acquisition

Acc. nr 1963/29, 1964/4, 1965/21, 1966/26, 1966/13, 1968/15, 1968/18, 1968/60, 1970/53, 1973/9, 1973/32, 1979/44. Gåva av Maja Göthe.

Document type

 • Biographica
 • Letter (including drafts)
 • Manuscript
 • Notes
 • Press cutting
 • Print

Arrangement

Ordnat i 12 bibliotekskapslar

Restrictions

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Other finding aids

Breven är katalogiserade i databasen Bruno.

Related archive material

Kondoleansbrev rörande Gustaf Göthes bortgång finns i Maja Göthes efterlämnade papper.

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • GotheG (ead)
 • ediffah:uub:483261:1351824674 (oai)
 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-7661 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:7661 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!