• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work
previewImage
1

Karta öfver Munkelägret. Kopia ifrån en i Stockholms stads ingeniörs kontor befintlig karta öfver Stockholm, utan årtal. Då wägen öfver Blekholmen är därpå upptagen och denna först anlades 1645 kan denna karta icke wara äldre än detta år; yngre än 1652 är den ej heller då Norra tullporten som anvisas vid Tukthuset lärer blifvit utflyttad. Med visshet är den ej senare än 1656, emedan Sturekapellet upptages där Catharina kyrka nyssnämnde år grundlades.

(Map)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!