• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work
previewImage
1

Geometrisk charta öfwer Öregrunds och Östhammars städer tillika med den del utaf Börstils, Walö och Hökhufwuds socknar uti Frösåkers härad af Stockholms län, som är belägen emellan Kallriga fjärden och Öregrunds Grepen af Norrbotten samt läneskillnaden, där Gimo bruks ägor i Uppsala län widtaga. : Författad i skogsskalan, enligt de uti Kongl. Generallandtmätericontoiret i Stockholm förwarade originalchartor år 1832 af C. G. Sillén.

(Map)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!