• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Jacob Georg Agardhs arkiv

(Archive)
Collector Agardh, Jacob Georg, 1813-1901
Alternative title Jacob Georg Agardhs efterlämnade papper
Extent 1,7 shelf meters
Format Non digital
Language Swedish
Archive institution Lund University LibraryHelgonabackenBox 3
221 00 Lund
Placement
1

Content

I samlingen ingår även efterlämnade papper från Jacob Georg Agardhs son Fredrik Agardh (1851-1879), JK, docent i svensk civilrätt och romersk rätt vid Lunds universitet (se 19 g).

Vol.1-3: Brev till Jacob Georg Agardh från svenskar (brevförteckning ligger som bilaga)

Vol.4-12: Brev till Jacob Georg Agardh från utlänningar (brevförteckning ligger som bilaga)

Vol.13:

Brev till Jacob Georg Agardh från utländska lärda sällskap

Affärsbrev m. m.

Bok- och växtförteckningar

Brev till Jacob Georg Agardh från oidentifierade

Vol.14:

Anteckningar rörande bok- och växtsändningar

Brevkoncept

Vol.15: Biographica:

a) Diplom, avskrifter av handlingar rörande befordringsmål m. m

b) Minnen och anteckningar från utländska resor:

b1) Resan till Tyskland, Österrike och Italien 1827
b2) Resan till Tyskland, Frankrike, England och Skottland 1836-1837 (såsom byzantinsk stipendiat)
b3) Resan till Tyskland, Österrike och Italien 1840-1841
b4) Resan till England 1854

Vol.16:

a) Algologiska anteckningar

b) Linnés lära om i naturen bestämda och obestämda arter hos växterna efter Linnés skrifter framställd, och med motsvarande Darwins åsigter jemfört

c) Om Linnés betydelse i botanikens historia

d) Tal vid Lunds universitets minnesfest över Carl von Linné 1878

e) Tal vid Kungl. Fysiografiska sällskapets i Lund hundraårsjubileum 1878

Vol.17:

a) Om de olika metamorphoser som förekommer hos växterna (installationsföreläsning)

b) Koncept till anföranden och utlåtanden i försäkringsfrågor

c) Koncept till tal och uppsatser i olika ämnen, utlåtanden m. m.

d) Koncept till utlåtanden i bankfrågor

e) Koncept till utlåtanden i myntfrågor

f) Brevkoncept

Vol.18: Kassaböcker och ekonomiska handlingar

Vol:19:

a) Skrivelser och räkningar från svenska och utländska bokförläggare

b) Affärsbrev, tackskrivelser från vetenskapliga institutioner, räkningar m. m.

c) Inbjudningskort, notifikationer ang. dödsfall m. m.

d) Handlingar rörande Brandstodsföreningen i Lund

e) Handlingar rörande Skånska trädgårdsföreningen

f) Handlingar rörande inrättandet av en teknisk skola i Lund

g) Docent Fredrik Agardhs efterlämnade papper:

Handlingar rörande Föreningen inom VII2

Uppsatser

Räkningar

Vol.20: Dagboksanteckningar under en resa till Tyskland, Frankrike och England 1836-1837

Vol.21: Handlingar rörande ett nytt myntsystems antagande

Vol.22: Manuskript: Sargassum; De Sargassis Nova Hollandid

Vol.23: Om tidens tecken, hvad de båda och hvad de borde föranleda. Af Cassandra - korrekturark med egenhändiga rättelser och tillägg av författaren, Jacob Georg Agardh

Vol.24: Stambok 1836-1837

Acquisition

Huvuddelen av samlingen: Gåva 1910 av sterbhuset efter Jacob Georg Agardhs änka, Margretha Agardh, f. Meck (1829-1909), genom direktör John Crafoord, Lund.

En del av breven: Gåva 1941 av Botaniska institutionen vid Lunds universitet.

Document type

 • Biographica
 • Diaries
 • Letter (including drafts)
 • Manuscript
 • Notes
 • Print

Subject, topics

 • Professorer (sao)
 • Ekonomer (sao)
 • Botaniker (sao)
 • University teachers
 • Botanists

Subject, persons

Subject, geographic

 • Lund (sao)

Restrictions

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Related records in Alvin

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • Agardh, Jacob Georg (ead)
 • ediffah:lub:872407:1176455573 (oai)
 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-69957 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:69957 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!