• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Carl Adolph Agardhs arkiv

(Archive)
Collector Agardh, Carl Adolph, 1785-1859
Alternative title Carl Adolph Agardhs efterlämnade papper
Extent 2,3 shelf meters, 57 volumes
Format Non digital
Archive institution Lund University LibraryHelgonabackenBox 3
221 00 Lund
Placement
1

Content

Vol.1-9: Brev till Carl Adolph Agardh från svenskar

Vol.10-17a: Brev till Carl Adolph från utlänningar

Vol.17b: 17b Brev till Carl Adolph Agardh från utländska akademier m. m.

Vol.17c: Brevbok: Adresser, koncept till utländska brev, förteckningar över avsända växter m. m.

Vol.18: Biographica: Betyg, fullmakter, kallelsebrev till medlemskap i samfund m. m.

Vol.19-21: Koncept till arbeten i geografi, statsvetenskap, matematik, teologi, botanik m. m.

Vol.22 :

a) Handlingar rörande Carl Adolph Agardhs konkurs

b) Handlingar rörande Carl Adolph Agardhs sterbhus

c) Tablå jämte räkningar över kostnaderna för gravmonumentet över Carl Adolph Agardh på Lunds östra kyrkogård

d) Agardhska släktens stamtavla

e) Handlingar rörande Carl Adolph Agardhs svärföräldrar

f) Handlingar rörande Carl Adolph Agardhs svägerska Anna Jacobina Lindschoug

g) Vitterhet (svensk, utom Tegnér)

h) Tegnériana (i avskrift)

i) Vitterhet (dansk, engelsk, tysk, fransk)

Vol.23-54: Manuskript, Böcker (med anteckningar av Carl Adolph Agardh)

Vol.55: Stambok

Vol.56:

a) Handlingar rörande Carl Adolph Agardhs gård i Torna-Hällestad

b) Räkenskaper 1831-1834

c) Diverse ekonomiska handlingar

d) Handlingar rörande Carl Adolph Agardhs mor, Agneta Christina Agardh, f. Ollman

e) Handlingar rörande Carl Adolph Agardhs bror Jöns Fredrik Agardh

f) Handlingar rörande Carl Adolph Agardhs förmynderskap för pigan Elna Jönsdotter och syskonen Klinghammer

Vol.57: Brev från oidentiferade, Tryck

Acquisition

Gåva 1881 av sonen professor Jacob Georg Agardh: Brev.

Gåva 1910 av sterbhuset efter Jacob Georg Agardhs änka (Margretha Agardh, f. Meck) genom direktör John Crafoord, Lund: Brev, biographica, koncept, handlingar, manuskript, stambok.

Gåva 1931 av docent Otto Giertz, Lund: Handlingar (vol. 56).

Okänd proveniens: Brev från oidentifierade, tryck (vol. 57).

Document type

 • Biographica
 • Documents by subject
 • Financial documents
 • Letter (including drafts)
 • Notes
 • Print

Subject, topics

 • Botaniker (sao)
 • Professorer (sao)
 • Ekonomer (sao)
 • Präster (sao)
 • Biskopar (sao)
 • Botanists
 • University teachers
 • Priests
 • Bishops

Subject, geographic

 • Lund (sao)
 • Karlstads stift (sao)

Restrictions

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Notes

 • Brevförteckning ligger som bilaga

Related records in Alvin

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • Agardh, Carl Adolph (ead)
 • ediffah:lub:781983:1176291126 (oai)
 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-69197 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:69197 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!