• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Fredrik Bööks arkiv

(Archive)
Collector Böök, Fredrik, 1883-1961
Alternative title Fredrik Bööks efterlämnade papper
Period 1890-1960
Extent 239 volumes
Format Non digital
Language Swedish, German, English, French
Archive institution Lund University LibraryHelgonabackenBox 3
221 00 Lund
Placement
2:0391
Availability Materialet är tillståndsbelagt. Kontakta Universitetsbiblioteket i Lund för mer information.

Content

Arkivet innehåller främst Fredrik Bööks korrespondens och manuskript. Här finns också släktpapper, anteckningsböcker, fotografier och pressklipp.

Acquisition

Huvudarkivet överlämnades till UB år 1955 av Gerard och Albert Bonnier.
Det innehåller bland annat en omfattande korrespondens till och från Fredrik Böök (FB) som länge var tillståndsbelagd enligt Fredrik Bööks egna anvisningar. Enstaka brev har tillförts arkivet från olika håll.
År 2010 överlämnades breven mellan Fredrik Böök och hans hustru Tora. De består av 25 volymer som är tillståndbelagda under 50 år från överlämnandedatum.

Document type

 • Biographica
 • Diaries
 • Genealogical material
 • Letter (including drafts)
 • Manuscript
 • Notes
 • Photograph
 • Press cutting
 • Print

Subject, topics

 • (lcsh)

Arrangement

Arkivet är inte fullständigt ordnat.

Restrictions

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Literature (Bibliografi)

Svante Nordin: Fredrik Böök, en levnadsteckning, 1994.

Related records in Alvin

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-60261 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:60261 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!