• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Livonica

Livonica

(Archive)
Collector Livländska generalguvernementet
Period 1599-1770
Extent 16 volumes
Format Non digital
Language Swedish, Latin, French, Polish, German, Russian
Archive institution Uppsala University LibraryCarolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1Box 510
SE 751 20 Uppsala
Placement
K3
Shelfmark Livonica. Previous shelfmark Acc1942_11. Tidigare benämningar på arkivet: Dorpat-Riga-papper (påskrift på arkivkartonger), Ernst Malmbergs konkursbo (i Ediffah).

Content

Arkivet utgörs av delar av det svenska generalguvernörsarkivet i Riga från 1600- och 1700-talen. Innehåller papper rörande det svenska generalguvernementet i Livland i form av diverse brev, suppliker, rullor, räkenskaper m.m. från 1599-1770. Även handlingar om Runö (Ruhnu).

Acquisition

Acc. nr 1942/11, köp från Gunnar Vallentin, Uppsala. 1942/14, köp från Fritz Sjöholm, Uppsala. 1942/15, köp från Alms skrotaffär, Uppsala. 1942/18, köp från Alms skrotaffär, Uppsala. 1942/20, gåva av Olof Östergren, Uppsala. 1943/24, gåva av Olof Östergren.

Accession number

1942/11, 1942/14, 1942/15, 1942/18, 1942/20, 1943/24

Provenance

Arkivet (delar av arkivet?) förvarades i ett av tornrummen på Riga slott. Det uppges ha evakuerats under det första världskriget till Ryssland. År 1920 återbördades arkivet till Staats-Zentralarchiv i Dorpat. Dock sägs en kista med handlingar då vara förkommen. En del av arkivet förvärvades vid okänd tidpunkt av kapten Ernst Malmberg på Vrå herrgård i Alsike, möjligen i samband med eller efter det att han vistats i Riga 1909-10 (se tillskrifter i Malmbergs stambok, signum Y 92, UUB). Malmbergs del av arkivet skingrades år 1942. Merparten hamnade i Alms skrotaffär, Vaksalagatan 48, Uppsala. Enligt uppgift från skrotaffären till Malmberg (se Nelsons dagbok 15/5 1942) hade materialet köpts från en skrothandlare Jansson (?) i Stockholm, som i sin tur köpt materialet från fru Anderberg, den nya ägaren till Vrå herrgård. Någon enstaka handling återfanns i Cederbergs antikvariat i Uppsala. Några handlingar tillvaratogs av privatpersoner från makulatur- och soplass på Vrå herrgård och såldes sedan direkt till UUB. Ytterligare material kan möjligen ha funnits; bibliotekarie Axel Nelson uppger i sin dagbok (9/5 1942) att han och bibliotekarie Walde gjort återbesök på Vrå herrgård men inte hittat någonting "av vikt" i återstoden av högen av makulaturpapper.

Document type

 • Financial documents
 • Letter (including drafts)
 • Map
 • Matriklar
 • Unprocessed material

Subject, geographic

 • Livland (sao)
 • Riga (sao)
 • Tartu (sao)
 • Runö (sao)

Subject, occupations

 • Generalguvernörer (sao)

Arrangement

Ordnat i 16 knytkapslar. En del av arkivet ordnat efter Bienemanns katalog, en del (Runöbornas handlingar) ordnat efter Nelson & Wieselgren och en del grovordnat. - I samband med förvärv till UUB år 1942-43 påbörjades sortering av materialet och försök till rekonstruktion av arkivet med hjälp av Bienemanns katalog av bl a professor Per Wieselgren och bibliotekarie Axel Nelson, med detta arbete blev aldrig avslutat. Arkivets nuvarande struktur förklaras således av dess katalogiseringshistoria. Det innebär också att det kan finnas handlingar under Grovordnat material som skulle kunna föras till Handlingar ordnade och förtecknade efter Bienemanns katalog.

Restrictions

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Literature (Bibliografi)

Bienemann, F. (red): Katalog des Schwedischen Generalgouverneur-Archivs zu Riga. Riga, 1908.
Nelson A. & Wieselgren P: Förteckning över de s.k. Malmbergska papperen. (Opubl. manuskript, Handskrift- och musikenheten, UUB. Förvaras i donationskapsel "Malmberg").

Related archive material

1. Livonica II Generalguvernörers och tjänstemäns arkiv. Riksarkivet, Stockholm
2. Swedish Governor-general of Estland. Estonian Historical Archives, Tartu, Estonia.
3. Office of the Swedish Governor-General of Livland. Latvia State Historical Archives, Riga, Latvia.

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • Acc1942_11 (ead)
 • ediffah:uub:846823:1324497685 (oai)
 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-10286 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:10286 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!