• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

John Mortimer Agardhs arkiv

(Archive)
Collector Agardh, John Mortimer, 1812-1862
Alternative title John Mortimer Agardhs efterlämnade papper
Extent 0,8 shelf meters, 30 volumes
Format Non digital
Language Swedish
Archive institution Lund University LibraryHelgonabackenBox 3
221 00 Lund
Placement
1

Content

Vol.1:

a) Brev till John Mortimer Agardh (brevförteckning ligger som bilaga).

b) Anteckningar under en resa till Danmark, Tyskland, Österrike och Frankrike 1843-1845

c) Anteckningar under en resa i Lappmarken

d) Anteckningar under en resa i Finnmarken

e) Anteckningar och utkast i naturvetenskapliga och matematiska ämnen

f) Strödda koncept till John Mortimer Agardhs arbete Om bankväsendet och penninge-theorien

Vol.2:

a) Koncept till uppsatser och insändare i nationalekonomiska ämnen

b) Anteckningar och utkast i nationalekonomiska ämnen

c) Koncept till anföranden på latin och svenska

d) Diverse oeconomica rörande J. M. Agardh

Vol.3: Kvittenser 1851-1862

Vol.4: Akademiska disputationer, för vilka John Mortimer Agardh presiderat eller opponerat, interfolierade och försedda med anteckningar

Vol.5: Anteckningar i algebra

Vol.6: Anteckningar rörande svenska mynt

Vol.7: Manuskript: Mynt- och bankväsende

Vol.8: Manuskript: Svenska myntordningar m. m.

Vol.9: Manuskript: Sveriges myntväsende

Vol.10: Utdrag ur Journal des économists 1847-1861 och The Economist 1857-1862

Vol.11: Lektioner och tentamina 1838-1859

Vol.12: Varia: Anteckningar i religion, historia, politisk ekonomi, kommunikationsväsen m. m.

Vol.13: Tryck: Förteckning öfver en större samling svenska mynt och skådepenningar, hvilka försäljas på Stockholms bokauktions-kammare ... Stockholm 1857. Interfolierat exemplar med anteckningar av John Mortimer Agardh

Vol.14: Föreläsningar i astronomi och geodesi

Vol.15: Astronomiska observationer 1843-1847

Vol.16: Aragos astronomiska föreläsningar

Vol.17-18: Astronomica

Vol.19: Utdrag ur olika utländska tidskrifter

Vol.20: Observatio eclipsis solis ... 1851

Vol.21-30: Diverse astronomiska observationer

Acquisition

Vol.1-13: Gåva 1910 av sterbhuset efter Jacob Georg Agardhs änka (Margretha Agardh, f. Meck) genom direktör John Crafoord, Lund (John Mortimer Agardh var kusin till Jacob Georg Agardh).

Vol.14-30: Depositioner från Astronomiska observatoriet vid Lunds universitet.

Document type

 • Documents by subject
 • Financial documents
 • Letter (including drafts)
 • Manuscript
 • Notes
 • Print

Subject, topics

 • Astronomer (sao)
 • Professorer (sao)
 • Ekonomer (sao)
 • Nationalekonomer (sao)
 • University teachers
 • Economicts

Subject, geographic

 • Lund (sao)

Restrictions

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Related records in Alvin

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • Agardh, John Mortimer (ead)
 • ediffah:lub:581503:1176300930 (oai)
 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-66690 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:66690 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!