• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Esaias Tegnér d.y.:s arkiv

previewImage

Esaias Tegnér d.y.:s arkiv

(Archive)
Collector Tegnér, Esaias d.y., 1843-1928
Period 1852-1928
Extent 6,1 shelf meters, 136 volumes
Format Non digital
Archive institution Lund University LibraryHelgonabackenBox 3
221 00 Lund
Placement
1

Content

Esaias Tegnér d.y. (1843-1928) var språkvetare, professor i österländska språk vid Lunds universitet 1879-1908, chef för Svenska akademiens ordboks redaktion 1913-1919 samt ledamot av bibelkommissionen 1884-1917. Han var dessutom ledamot av Svenska akademien från 1882.

I arkivet ryms bland annat förarbetet med 1917 års kyrkobibel där Esaias Tegnér d.y. var en av de ledande översättarna. Det gäller främst Gamla testamentet till vilket han anses ha bidragit stilmässigt.

I sin övriga forskning ägnade han sig bland annat åt namnforskning både vad gäller efternamn och ortnamn. Han var även medlem av den kommitté som utarbetade en ny namnlängd för den svenska almanackan vilken utkom 1901.

Esaias Tegnér d.y. hade via sina olika uppdrag korrespondens med samtida svenska storheter så som exempelvis Selma Lagerlöf, Carl David af Wirsén, Frits Läffler och Anna Fredrika Ehrenborg. Brevsamlingen rymmer också en stor mängd av brev från den närmsta familjen som syskon och föräldrar.

Acquisition

Esaias Tegnér d.y.:s arkiv skänktes av Maja Beijer till Universitetsbiblioteket 1931. Tilläggsleverans av arkiven kom in 1948 även de skänkta av Maja Beijer. Tillägg till arkivet kom in via den Edlingska donationerna 1996, 2001, 2006 och 2007.

Document type

 • Biographica
 • Financial documents
 • Genealogical material
 • Letter (including drafts)
 • Manuscript
 • Notes
 • Press cutting

Subject, topics

 • personarkiv (nad)
 • anteckningar (nad)
 • excerpter (nad)
 • föreläsningsanteckningar (nad)
 • klippsamling (nad)
 • korrespondens (nad)
 • manuskript (nad)
 • tal (nad)

Subject, occupations

 • forskare, akademiker m fl
 • professor språkforskare ordboksredaktör
 • universitets- och högskollärare

Restrictions

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Related records in Alvin

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • LUB-747 (ead)
 • ediffah:lub:843511:x000000657 (oai)
 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-69847 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:69847 (alvin)
 • Licensing of the work

  Public Domain Mark (No Known Copyright)
  Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!