• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Elof Tegnérs arkiv

previewImage

Elof Tegnérs arkiv

(Archive)
Collector Tegnér, Elof, 1844-1900
Period 1854-1900
Extent 2,2 shelf meters, 40 volumes
Format Non digital
Archive institution Lund University LibraryHelgonabackenBox 3
221 00 Lund
Placement
B:895

Content

Elof Tegnér (1844-1900) var historiker och biblioteksman. Efter sin filosofie doktors promotion 1865 anställdes han som extra ordinarie amanuens vid Lunds Universitetsbibliotek. Han kom sedan att tjänstgöra inom biblioteksvärlden under resten av sitt verksamma liv. Han arbetade bland annat på Kungliga biblioteket i Stockholm där han utöver sin tjänst som ordinarie amanuens ansvarade för flytten av samlingarna till nuvarande lokaler vid Humlegården 1877. Han tjänstgjorde också på Linköpings Stiftsbibliotek. 1883 utnämndes han till Överbibliotekarie på Lunds Universitetsbibliotek, en tjänst han hade fram till sin död 1900.

Utöver sina uppdrag inom bibliotekssfären arbetade han bland annat vid Lunds Universitets historiska museum liksom konsistoriet vid samma universitet. Han var även medlem i Kungliga Vetenskapsakademien där han invaldes 1899.

Arkivet består av korrespondens från Elof Tegnérs yrkesverksamhet liksom från släkt och vänner. Arkivet består dessutom av manuskript bl.a. Elof Tegnérs biografi över Gustaf Mauritz Armfelt utgiven i 3 delar liksom den självbiografiska ”Minnen och sillhouetter” utgiven först 1974, 74 år efter Elof Tegnérs död. Det består också av resedagböcker från bl.a. från Tegnérs resor till Italien och Ryssland liksom teckningar.

Elof Tegnér var sonson till Esaias Tegnér, son till Christopher och Emma Tegnér, gift med Hedvig Tegnér och far till Ingeborg Tegnér.

Acquisition

Samlingen överlämnades till universitetsbiblioteket 1940 av Hedvig Tegnér (1866-1961). Ingeborg Tegnér donerade tillägg till Elof Tegnérs arkiv 1961, 1967 och 1969. Tillägg kom också in via den Edlingska donationen 1996, 2001, 2006, 2007 och slutligen 2017.

Document type

 • Biographica
 • Diaries
 • Drawing/painting
 • Letter (including drafts)
 • Manuscript
 • Notes
 • Print

Subject, topics

 • personarkiv (nad)
 • korrespondens (nad)

Subject, genre/forms

 • reseskildringar
 • teckning

Subject, occupations

 • forskare, akademiker m fl
 • biblioteksman historiker
 • biblioteks-, arkiv- och museiarbete

Restrictions

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Related records in Alvin

Related archive material

Se även LUB:s byggnadsarkiv 1. Samlingen innehåller uteslutande brev som berör Lunds universitetsbiblioteks byggnadsfråga. Koncepten är egenhändigt skrivna av Elof Tegnér.

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • LUB-745 (ead)
 • ediffah:lub:327415:x000000655 (oai)
 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-64233 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:64233 (alvin)
 • Licensing of the work

  Public Domain Mark (No Known Copyright)
  Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!