• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Kvinnliga akademikers förening

(Archive)
Collector Kvinnliga akademikers förening (KAF)
Period 1904-2017
Extent 152 volumes
Format Non digital
Archive institution Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
Shelfmark B 37

Biographical notes

Akademiskt bildade kvinnors förening (ABKF) grundades 1904 i Stockholm. Ett tjugotal kvinnor med akademisk examen blev medlemmar; Docenten i juridik Elsa Eschelson blev ordförande och läkaren Karolina Widerström vice ordförande. Efter Elsa Eschelsons död 1911 blev Karolina Widerström ordförande och verkade som sådan fram till 1918. Beslutet att bilda en förening berodde på att kvinnor med akademisk utbildning i stort sett var utestängda från arbetsmarknaden. År 1947 bytte ABKF namn till Kvinnliga Akademikers förening (KAF).

Först 1908 blev stadgarna klara. Enligt stadgarna är målsättningen för föreningen följande:

"Föreningens uppgift är att arbeta för att akademiskt utbildade kvinnor må tillerkännas rätt till de förmåner, som de av dem avlagda kompetensproven enligt gällande lagar och författningar tillförsäkras män med samma kompetens."

Notes

 • Ljudband överfört till KB 2012.
 • Acc från 2007 1,5 hm ej ordnad och förtecknad

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-115342 (nbn)
 • Identifiers (local)

  • 582 (Local id)
 • alvin-record:115342 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!