• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Uppsala universitetsbiblioteks arkiv (okat.)

(Archive)
Collector Uppsala universitetsbibliotek
Alternative title Bibliotekets arkiv
Format Non digital
Archive institution Uppsala University LibraryCarolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1Box 510
SE 751 20 Uppsala
Placement
Tidigare 452 e
Shelfmark Acc9999

Content

Brevkatalog, posttidningar, Franska regeringens donation 1938, Tottieska fideikomissbibl., Kemiska inst:s donation 1940 m.m., Lager av akad. tryck, div. handlingar rörande Carolinas om- och tillbyggnad 1934-1945 (Ur J. Samzelius efterl. papper 1967/49), ytterligare handl. påträffade bland oordnade byggnadsritningar från denna period, kataloger från planschavdelningen, reprosektionens korrespondens 1971- samt verifikationer och räkningar m.m., låneexpeditionens korrespondens 1901-. Överbibliotekariens dagböcker i tjänsten. Bibliotekets dupletträkningar 1935-1945.

Restrictions

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Other finding aids

Häggaindex: Arkiv, Bibliotekets

Notes

 • Häggaindex

Related records in Alvin

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • Acc9999 (ead)
 • ediffah:uub:491499:1320922766 (oai)
 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-10042 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:10042 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!