• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Anna Bugge Wicksells arkiv

previewImage

Anna Bugge Wicksells arkiv

(Archive)
Collector Bugge Wicksell, Anna, 1862-1928
Alternative title Anna Bugge Wicksells samling
Alternative title Anna Bugge Wicksells efterlämnade papper
Period 1886-1928
Extent 3,5 shelf meters, 59 volumes
Format Non digital, Digital: reformatted digital
Language Swedish, English, German, French
Archive institution Lund University LibraryHelgonabackenBox 3
221 00 Lund
Placement
2:0137

Content

Anna Bugge Wicksell (1851-1926) var en norskfödd jurist, feminist, politiker och diplomat. Hon var på 1880-talet en förgrundsgestalt i den norska kvinnorörelsen och var ordförande i Norsk Kvinnesaksforening. I slutet av 1880-talet träffade hon den svenske nationalekonomen och samhällsreformatorn Knut Wicksell. Paret gifte sig aldrig utan levde i s.k. samvetsäktenskap fram till Knut Wicksells död. De flyttade till Sverige och 1911 var Bugge den första kvinnan att ta en jur. kand. vid Lunds universitet. Hon var en av pionjärerna i den svenska rörelsen för kvinnlig rösträtt. Hon var även mycket engagerad i fredsrörelsen och på 1920-talet blev hon svensk delegat vid generalförsamlingen i Nationernas förbund. Knut Wicksell och Anna Bugge fick två söner, Sven och Finn Wicksell och uppfostrade även Anna Bugges systerson, Erik Knudtzon.

Arkivet består av handlingar från 1880-talet och fram till Anna Bugges död 1928. Brevsviten innehåller korrespondens med dåtidens pionjärer i den svenska och internationella kvinno- och fredsrörelsen. Anna Bugge hade ledande positioner i flera organisationer och förbund och i arkivet finns dokument från Frisinnade kvinnors riksförbund, International women suffrage alliance, Nationernas förbund m.m. Hon var tillsammans med Ernst Wigforss redaktör fredstidningen Post Bellum och det finns därför ett flertal brev till och från Wigforss i arkivet. Brev till Anna Bugge i hennes egenskap av representant för någon organisation är insorterade in i den övriga brevsviten.

Acquisition

Gåva 1941 av Ingrid Bergendal (tidigare Wicksell, f. Anderson).

Gåva 1997 av Liv Wicksell Nordqvist, Båstad.

Document type

 • Biographica
 • Documents by subject
 • Letter (including drafts)
 • Manuscript
 • Notes
 • Press cutting

Subject, topics

 • Fredsarbete (sao)
 • Kvinnlig rösträtt (sao)
 • Feminism (sao)
 • Rösträttsrörelsen (sao)
 • Kvinnorörelsen (sao)
 • Diplomater (sao)

Subject, persons

Subject, organisations

Arrangement

Arkivet är slutordnat.

Restrictions

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Physical and technical notes

Ett urval av breven har digitaliserats.

External links

Related records in Alvin

Related archive material

Vid ordnande och förtecknande av arkivet 2018 överfördes 1 kapsel rörande forskning på Anna Bugge-Wicksell till Erik Knudtzons arkiv samt ett mindre antal brev och räkenskaper.

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-180883 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:180883 (alvin)
 • Licensing of the work

  Public Domain Mark (No Known Copyright)
  Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!