• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Anders, Abraham och Jacob Arfwedsons arkiv

Anders, Abraham och Jacob Arfwedsons arkiv

(Archive)
Collector Arfwedson
Period 1696-1777
Extent 1,50 shelf meters, 30 volumes
Format Non digital
Language Swedish, French, Dutch; Flemish, German, English
Archive institution Uppsala University LibraryCarolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1Box 510
SE 751 20 Uppsala
Shelfmark Arfwedson

Content

Brevkopieböcker och affärshandlingar från Anders, Abraham och Jacob Arfwedsons firmor, samt resejournaler från Frankrike, Brabant, Flandern, Holland, Tyskland, England och Danmark.

Acquisition

Acc. nr 1922/77 Gåva från Carl Gustaf Tottie

Provenance

1922 donerade godsägaren Carl Gustaf Tottie en samling handskrifter till Uppsala universitetsbibliotek. I donationen ingick bland annat det material som denna förteckning omfattar, nämligen 30 bundna volymer arkivhandlingar med proveniens hos de Stockholmbaserade handelsfirmor som Anders Arfwedson (död 1706) samt hans två söner Abraham (1698-1779) och Jacob (1700-1784) drev från 1690-talet fram till slutet av 1770-talet. Arkivbildarna är representanter för den förmögna så kallade Skeppsbroadel som växte fram i Stockholm under 1700-talet och är föregångare till det kända handelsbolaget Tottie och Arfwedson, bildat 1771 av Abraham Arfwedsons son Carl Christopher tillsammans med Anders Tottie.

Anders Arfwedson, som vann burskap som grosshandlare 1694, ägnade sig åt en omfattande utrikeshandel med bland annat järn och textilier samt drev ett klädesmakeri. Abraham Arfwedson var endast åtta år vid faderns död, men tog i vuxen ålder över driften av klädesmakeriet. Hans huvudsakliga verksamhet var dock från mitten av 1720-talet handel. 1728 blev Jacob hans kompanjon och brödernas firma bedrev med stor framgång affärer i närmare ett halvt sekel. Bröderna tog även initiativ till bildandet av diverse handelskompanier, bland annat Fiskeri Compagniet, vilket existerade mellan 1746 och 1757 och hade monopol på Nordsjöns och Östersjöns sill- och torskfiske samt val- och sälfångst.

De handlingstyper som ingår i arkivet är brevkopieböcker, resejournaler, räkenskapshandlingar samt en dagbok för det ovan nämnda Fiskeri Compagniet. Av de nio brevkopieböckerna, som innehåller avskrifter av utgående brev, har tre stycken ursprung hos Anders Arfwedson. Två stycken härrör från Abraham Arfwedson, medan de återstående fyra är från firman Abraham och Jacob Arfwedson. I varje brevkopiebok finns ett alfabetiskt register över mottagare, som i de fem tidigaste volymerna är ordnat efter förnamn. I den första kopieboken (Arfwedson 1) saknas register efter bokstaven N, varför ett kompletterande register finns som bilaga till förteckningen. Som bilaga finns även ett personregister som tar upp de omkring 570 adressater som finns representerade i brevkopieböckerna.

Resejournalerna, som från början har varit åtta till antalet, utgör fem volymer om sammanlagt ungefär 2000 sidor. De är skrivna av Jacob Arfwedson under den resa i Europa som han företog mellan 1723 och 1728. Innehållet i journalerna är varierat. En stor del behandlar ämnen av affärsmässigt intresse, men Jacob Arfwedson har även gjort noteringar kring ländernas seder och bruk samt dokumenterat sevärdheter som de engelska kronjuvelerna och Maison Carrée. Till journalerna har Jacob Arfwedson fogat ett flertal bilagor, vilka utgörs av alltifrån småtryck, som propagandaskrifter, dödsrunor och priskuranter, till kartor, gravyrer och tygprover. I förteckningen listas och anges sidhänvisningar till alla trycksaker och föremål samt merparten av de handskrivna bilagorna.

Erik Petersson, mars 2009

Document type

 • Diaries
 • Financial documents
 • Letter (including drafts)
 • Map
 • Notes
 • Print

Subject, topics

 • Resor (sao)
 • Handel (sao)
 • Köpmän (sao)
 • Handelsresande (sao)
 • Tyger (sao)
 • Textilhandlare (sao)

Subject, persons

Arrangement

Bundna volymer

Restrictions

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Other finding aids

Utförligare förteckning samt register över brevmottagare finns på handskrifts- och musikavdelningen.

Literature (Bibliografi)

Rosman, Holger och Munthe, Arne: Släkten Arfwedson. Bilder ur Stockholms handelshistoria under tre århundraden, 1945

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • Arfwedson (ead)
 • ediffah:uub:784039:1237547115 (oai)
 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-552 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:552 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!