• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Mörnerarkivet

Mörnerarkivet

(Archive)
Collector Mörner, Birger, 1867-1930
Period 1588-1930
Extent ca 28 shelf meters, ca 270 volumes
Format Non digital
Archive institution Örebro universitetsbibliotekFakultetsgatan 1
701 82 Örebro
Shelfmark OUB/001

Content

Birger Mörner efterlämnade en omfattande samling som innehåller en stor mängd manuskript och brev skrivna av svenska och utländska kulturpersonligheter från 1700-talet och framåt i tiden, men främst från Birger Mörners samtid. Samlingen vittnar om hans nära vänskap med tre av tidens svenska förgrundsgestalter nämligen August Strindberg, Verner von Heidenstam och Gustaf Fröding. I den omfattande korrespondensen finns brev till Mörner och brevväxling mellan andra personer och även en separat brevsamling från Wentzel Hagelstam, originalmanuskript (både egna och andras och många från "Ord och Bild"), en mängd personliga handlingar, släkthandlingar, handskrifter från 1500-talet och framåt (även kungliga/furstliga), material kring till exempel Napoleon och Aurora Königsmarck, porträtt, fotografier och tidningsurklipp. Två gästböcker från Mauritzberg finns också i samlingen liksom den så kallade Stamboken. Arkivet med handskrifter, brev och manuskript omfattar ca 20 hyllmeter. Boksamlingen består av ca 7 000 band (ca 190 hyllmeter). I samlingen finns till exempel tio inkunabler, d.v.s. böcker trycka före år 1500. I ett hundratal böcker har Mörner klistrat in brev eller andra originalhandlingar (tryfferat böckerna), som på något sätt anknyter till böckerna. I samlingen finns dessutom ett fyrtiotal akvareller och målningar av Verner von Heidenstam samt två tavlor av Strindberg.

Biographical notes

Birger Mörner föddes den 3 maj 1867 i Nora. Han utbildade sig till jurist och tjänstgjorde sedan som konsul i Helsingfors, Genua, Barcelona, Konstantinopel, Köpenhamn och Sidney. Han var även författare och har skrivit historiska romaner, diktsamlingar och böcker med etnografiska motiv. Han var en lidelsefull och framstående samlare av litterärt, konstnärligt och kulturhistoriskt material. Utan att vara vetenskapsman samlade han under sina resor ett mycket omfattande botaniskt, zoologiskt men framförallt etnografiskt material som han skänkte till svenska staten. Birger Mörner verkar som människa och författare ha rymt många motsättningar. Han var på samma gång en svärmisk drömmare som kände främlingskap inför den moderna civilisationen, en handlingskraftig äventyrare och en praktisk reformator. Han var även en raffinerad estet, arkivforskare och sensualist. Birger Mörner dog i Flen den 10 mars 1930 i malaria och ligger begraven i Nora. Källa: Svenskt Biografiskt Lexikon

Acquisition

Deponerad i Örebro universitetsbibliotek av Örebro stadsbibliotek.

Related records in Alvin

See specifically described parts (2)

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-208929 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:208929 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!