• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Gimo bruk, Gimo bruks AB och Gimo-Österby bruks AB

Gimo bruk, Gimo bruks AB och Gimo-Österby bruks AB

(Archive)
Collector Gimo bruk
Collector Österby bruk
Extent 167 shelf meters
Format Non digital
Language Swedish
Archive institution Folkrörelsearkivet för Uppsala länS:t Olofsgatan 15
753 75 Uppsala
Placement
Leufsta bruksarkiv

Content

I detta arkiv finns handlingar från Gimo bruk, samt längder som Gimo-Österby bruks AB förde gemensamt för flera bruksorter och verksamheter. Handlingar som som enbart rör Leufsta bruk, Carlholms bruk eller Tobo bruk har förtecknats i respektive bruksorts förteckning, även om handlingarna uppkommit under tiden bruken ägdes av Gimo-Österby bruks AB.

Samtliga kartor och ritningar som följde med till Gimo-Österby bruks AB vid köpen 1916 och 1917 är förtecknade i detta arkiv.

Periodvis har vissa längder förts gemensamt för Gimo, Rånäs och Wällnora (Rånäs tackjärnsproducent). Dessa längder är förtecknade i detta arkiv, med hänvisningar från Rånäs respektive Wällnoras egna arkivförteckningar.

Arkivet ordnades, förtecknades och etiketterades på 1950-talet. Materialet var då i Korsnäs AB:s ägo efter Gimo-Österby bruks AB:s konkurs 1936. Korsnäs AB förvarade arkivet i lokaler i Gimo fram till 1990, då det överfördes till bolagets centralarkiv i Lövstabruk. I samband med inventering 2008 uppdaterades förteckningen. Förteckningens struktur och uppbyggnad är dock , med några få undantag, densamma som den äldre.

Biographical notes

Gimo bruk anlades som kronobruk (statligt ägt) 1615, och utarrenderades tio år senare till Willem de Besche. Följande år blev Louise De Geer medarrendator. Efter att bruket 1643 såldes till den sistnämnde expanderade nu verksamheten snabbt. Gimo förblev i släkten De Geers ägo till 1756 då det såldes till firman Jennings & Finnlay. När firman upplöstes 1762 tillföll bruket Finlay, som två år senare sålde det vidare till Jean Henry Le Febure. 1774 flyttades en del av bruksrörelsen till Rånäs.

Under 1800-talet, då Gimo ägdes av släkten Reuterskiöld, fick järnhanteringen mindre betydelse, medan jordbruk och sågverksrörelse expanderade. 1894 bildade ägarna Gimo bruks AB, som 1916 köpte Österby bruks AB och bildade Gimo-Österby bruks AB. Året efter köpte bolaget de Geers brukskomplex, bestående av Leufsta bruk, Carlholms bruk och Tobo bruk.

Gimo-Österby bruks AB gick i konkurs 1936.

Document type

 • Financial documents
 • Letter (including drafts)
 • Map
 • Matriklar

Related records in Alvin

See specifically described parts (1)

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-294532 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:294532 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!