• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Cavefors förlagsarkiv

Cavefors förlagsarkiv

(Archive)
Collector Cavefors Bokförlag
Period 1959-2014
Extent 8 shelf meters, 171 volumes
Format Non digital
Language Swedish
Archive institution Lund University LibraryHelgonabackenBox 3
221 00 Lund
Placement
B:sekt.38

Content

Arkivet innehåller korrespondens, manuskript, recensioner med mera rörande Bo Cavefors bokförlag.

Biographical notes

Cavefors Bokförlag, grundat 1959 av Bo Cavefors (f. 1935) och nedlagt 1981. Utgivningen omfattade ca 800 titlar inom ämnesgrupperna politiskt radikal litteratur (Marx, Gramsci), essäistik (Barthes, Böök), svensk skönlitteratur (Stig Claesson, Weiss, Forssell) samt utländsk skönlitteratur (Pound, Neruda). Sedan 1979 sker utgivning av katolsk teologisk litteratur på tyska och svenska vid Verlag Bo Cavefors, Zürich.

Acquisition

Arkivet överlämnat som donation i fyra etapper, den 23 nov. 2012 från Cavefors till UB via Institutionen för Språk-och litteraturvetenskap, LU, ett tillägg från Cavefors till UB den 8 maj 2013 och från Cavefors via Måns Holst Ekström den 13 okt. 2015. Senaste tillägget kom 2016

Document type

 • Elektronic resources (disks, CDs etc.)
 • Financial documents
 • Legal documents
 • Letter (including drafts)
 • Manuscript
 • Notes
 • Photograph
 • Press cutting
 • Print

Subject, topics

 • Bokförläggare (sao)

Subject, persons

Arrangement

Arkivet är ordnat efter Bo Cavefors sortering.

Restrictions

Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt

Notes

 • Arkivet är inte slutordnat.

Related archive material

På Språk- och litteraturcentrum i Lund finns en fullständig samling av de titlar som utgavs på Cavefors förlag. På Malmö stadsarkiv finns Bo Cavefors person- och släktarkiv (1,8 hm).

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-61040 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:61040 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!