• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

De la Gardieska arkivet : Historiska Handlingar

previewImage
Preview image

De la Gardieska arkivet : Historiska Handlingar

(Archive)
Collector De la Gardie, Jacob, 1768-1842
Alternative title De la Gardieska samlingen
Period ca 1520-1841
Extent 3,3 shelf meters, 50 volumes
Format Non digital, Digital: reformatted digital
Language Swedish, German
Archive institution Lund University LibraryHelgonabackenBox 3
221 00 Lund
Placement
2:0268

Content

De la Gardieska arkivet innehåller material från tiden ca 1520–1850 och omfattar drygt 200 hyllmeter, varav hälften utgörs av ett tjugotal släktarkiv. Därutöver omfattar arkivet bl.a. historiska handlingar, pergamentbrev, topografiska handlingar och inbundna handskrifter i olika ämnen. En kartsamling och en samling porträttgravyrer ingår också.
Arkivets kärna består av de släktarkiv som under generationer samlats på gården Sjöö i Uppland. De överfördes till Löberöd i Skåne på 1820-talet av greven och fältmarskalken Jacob Gustaf De la Gardie, som också utvidgade samlingarna genom att lägga till sina egna arkivhandlingar. På Löberöd ordnades och förtecknades handlingarna under första hälften av 1800-talet av Peter Wieselgren.
Till UB kom samlingarna huvudsakligen i två omgångar, 1848 och 1892. Ytterligare tillägg kom på 1930-talet då biblioteket kunde förvärva De la Gardie-material från Hapsal i Estland. I slutet av 1960-talet kom fler handlingar och en omfattande kart- och gravyrsamling från Borrestad i Skåne. Delar av arkivet från Sjöö kom till Estland genom Magnus Julius De la Gardie (1669–1791). Efter hans död hamnade dessa delar på universitetsbiblioteket i Tartu.
Arkivet är idag uppdelat i sex avdelningar: Historiska handlingar, Släktarkiven, Topografiska handlingar, Biographica minora, Codices och Pergamentsbrev.

Historiska handlingar omfattar framförallt kungliga brev till medlemmar av familjen De la Gardie m.fl. familjer (Sture, Lillie, Oxenstierna, Forbus, Kruus, Douglas, Hägerstierna). Även brev till kungen och olika myndigheter från ett stort antal personer samt militära handlingar och handlingar rörande Uppsala och Lunds universitet och prästval m.m.

Acquisition

Donation 1848 från arvingarna till Jacob De la Gardie på Löberöd (1768-1842).

Document type

 • Financial documents
 • Letter (including drafts)

Literature (Bibliografi)

Kordt, B. A., Mitteilungen aus dem Briefwechsel des Grafen Jakob De la Gardie, Dorpat 1893.

Lossius, J., Die Urkunden der Grafen de Lagardie in der Universitätsbibliothek zu Dorpat, Dorpat 1882.

Riksarkivets beståndsöversikt, del 8 bd 1, Stockholm 2006.

Tegnér, E., De la Gardieska samlingen i Lund och på Löberöd, Stockholm 1894.

Wieselgren, P., DelaGardiska archivet eller handlingar ur Grefl. DelaGardiska bibliotheket på Löberöd, vol. 1-20, Lund 1831-1843.

Notes

 • Ett ganska stort antal brev i Historiska handlingar finns i tryckt utgåva, fr.a. i Peter Wieselgren, DelaGardiska Archivet eller Handlingar ur Grefl. DelaGardiska Bibliotheket på Löberöd I–XX, 1831–1843; Handskrift-prof 1500–1800 till tjenst vid öfningar i handskriftläsning utgifna ur Lunds Universitetsbiblioteks handskriftsamling, 1891; samt (för den första perioden) Konung Gustaf den förstes registratur 1861–1888. I förteckningen har gjorts hänvisningar till sådana tryckta utgåvor, men inte med anspråk på fullständighet.
 • Förteckningen nedan är ofullständig. För fullständig förteckning, se bilagan (PDF)

Related records in Alvin

See specifically described parts (72)

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-12915 (nbn)
 • Identifiers (local)

 • alvin-record:12915 (alvin)
 • Licensing of the work

  Public Domain Mark (No Known Copyright)
  Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!