• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Märta Tamm-Götlinds arkiv

Märta Tamm-Götlinds arkiv

(Archive)
Collector Tamm-Götlind, Märta, 1888-1982
Period 1909-1967
Extent 69 kapslar
Format Non digital
Archive institution Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam
Shelfmark A 11

Biographical notes

Märta Tamm-Götlind var skribent, folkbildare och folklivsforskare, samt aktiv i kvinnorörelsen. Under hela sitt liv kämpade hon för kvinnors rätt att vara präster i Sverige. År 1957 utgav hon en bok om kvinnliga präster jorden runt. Journalistik, föreningsliv och forskning var de uttrycksmedel som Märta Tamm-Götlind själv ville framhålla i sitt värv. Studierna i Uppsala förde henne in i rösträttsrörelsen och därmed även kvinnorörelsen. Märta Tamm-Götlind var ordförande i Uppsalakretsen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 1948–1967. År 1980 utsågs hon till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Motiveringen betonade hennes insatser för folklivsforskningen i form av efterlämnade manuskript, som utgjorde underlag för föredrag och tidningsartiklar.

Källa: Märta Elisabet Katarina Tamm-Götlind, www.skbl.se/sv/artikel/MartaTammGotlind, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Gunnel Furuland), hämtad 2020-04-06.

Notes

 • 20 kapslar utgör osorterde tidningsklipp.

Related records in Alvin

See specifically described parts (328)

Contact

Contact us

Identifiers (general)

 • urn:nbn:se:alvin:portal:record-114731 (nbn)
 • Identifiers (local)

  • 439 (Local id)
 • alvin-record:114731 (alvin)
 • Create new record
  Enter titleOwner
   New place
   Enter name
   Create new organisation
   Enter name
   Create new person
   Enter last name
   Create new musical work
   Enter title
   Could not delete
   This record can not be deleted as it is referenced from other resources
   Login to Alvin
   UsernamePassword
   About Alvin
   Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
   Copyright
   All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!