• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Related:

Resources with Pineus, Conrad (90)

Pineus, Conrad, 1872-1945

(Person)

Occupation

Dispaschör

Living period

Born 1872
Death 1945

Note

Ur Wikipedia: Dispaschör (franska dispacheur) är en av regeringen förordnad person som utfärdar dispascher (haveriutredningar) och fungerar som skiljedomare vid tvister om sjöförsäkringsavtal. För att kunna bli utsedd till dispaschör skall personen i fråga vara lagfaren, det vill säga ha avlagt juristexamen och ha domarkompetens.

Identifiers

alvin-person:36991 (alvin)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!