• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Related:

Resources with Åkesson, Eva (76)

Åkesson, Eva, 1961-

(Person)
female

Occupation

professor, fv rektor för Uppsala universitet (2012-2020)

Living period

Born 1961-12-30 in Ängelholm

Nationality

Sweden

Biography

Eva Åkesson är född den 30 december 1961 i Ängelholm. Föräldrar: Mikko Åkesson och Barbro Lundegård. Eva Åkesson har två barn, Saga och Linus. Eva Åkesson avlade examen på kemistlinjen 1984 och blev fil. dr i fysikalisk kemi 1989, båda vid Umeå universitet. År 1999 utsågs hon till docent vid Lunds universitet. Eva Åkesson verkade som post-doktor vid University of Minnesota, USA, 1989–91. Hon tjänstgjorde därefter som forskarassistent i fysikalisk kemi vid Umeå universitet 1991–94 och utsågs 1995 till högskoleadjunkt i ämnet vid detta lärosäte. Under åren 1996 till 2004 verkade Eva Åkesson som särskild forskare inom det av Naturvetenskapliga forskningsrådet och Vetenskapsrådet understödda projektet ”Photochemical Reaction Mechanisms”. Hon var samtidigt forskare, och från 2000 universitetslektor i kemisk fysik, vid Lunds universitet. År 2011 utnämndes hon till professor i kemisk fysik vid samma lärosäte. Från 2000 till 2002 var Eva Åkesson studierektor i kemi, därefter vicerektor 2003–08 och prorektor 2009–11, allt vid Lunds universitets. Åren 2012–2020 innehade hon rektorsämbetet vid Uppsala universitet. Eva Åkesson är ledamot av Kungl. Vetenskapssocieteten i Uppsala, Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala samt hedersledamot vid Uplands nation. Hon har haft en rad skilda styrelseuppdrag och ordförandeskap. Hon har exempelvis varit ledamot i CSN:s styrelse och insynsråd, i Högskolan Kristianstads styrelse, i styrelsen för Nationalkommittén i kemi, i Svenska Institutets insynsråd, i GD föreningens styrelse. Sedan 2005 är hon Titular Member i IUPAC’s Committee on Chemistry Education, inom vilken hon även har innehaft poster som vice ordförande och sekreterare. Under åren 2005–09 var hon nationell Bolognapromotor och sakkunnig. Utöver detta har hon deltagit i en lång rad utvärderingar, både nationellt och internationellt, bland annat av Helsingfors universitet 2008, Aalto School of Science 2011 och University College Dublin 2019. Sedan 2017 är hon medlem i rådet vid Tartu universitet, och hon ingår sedan 2015 i Scientific Advisory Board för universitetet i Tübingen. Sedan 2020 är hon medlem i Helsingfors universitets International Advisory Board. Eva Åkesson har varit engagerad i en rad internationella nätverk såsom i Rectors Advisory Group för universitetsnätverket Coimbra 2015–19. Åren 2015–17 var hon ordförande för universitetsnätverket Matariki (tillika dess vice ordförande 2014–15) och 2017–18 ordförande för Southern African Nordic Centre (vice ordförande 2014–16). Åren 2017–20 var hon vice ordförande för The Guild of European Research-Intensive Universities. Sedan 2005 innehar Eva Åkesson kompetensgraden ETP, Excellent Teaching Practitioner, vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. År 2015 utsågs hon till hedersdoktor vid University of Edinburgh med motiveringen ”in recognition of outstanding contributions to Sweden’s higher education system and internationalization”. År 2018 tilldelades hon H. M. Konungens medalj av 12:e storleken i Serafimerordens band för ”förtjänstfulla insatser inom svenskt universitetsväsende”. År 2019 mottog hon Tartu universitets Skyttemedalj för sina bidrag till internationellt samarbete vid detta lärosäte. Innevarande år har hon utsetts till mottagare av Uppsala kommuns hedersmedalj.

Affiliation

Uppsala universitet (employed by)

Links

Identifiers

alvin-person:33865 (alvin)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!