• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Related:

Resources with Benedictsson, Victoria (42)

Benedictsson, Victoria, 1850-1888

(Person)

Occupation

Författare, författarinna

Living period

Born 1850-03-06
Death 1888-07-23

Biography

Hon debuterade 1884 med novellsamlingen Från Skåne. Med romanen Pengar (1885) placerade hon sig mitt i 1880-talets samhällsdebatt, som behandlade kvinnans frigörelse, könsrollerna och äktenskapet. Tillsammans med vännen Axel Lundegård skrev hon skådespelet Final (1885). 1887 kom romanen Fru Marianne och samma år lustspelet Teorier som i skämtsam form tar upp könsrollsdebatten, men B:s alltmer komplicerade liv speglas närmare i noveller som "Livsleda" och "Ur mörkret" samt i dramat Den bergtagna (1888). Den obesvarade kärleken till Brandes är naket och självutlämnande beskriven i hennes dagböcker Stora boken I-III (1978-85, utg. C. Sjöblad) som täcker åren 1882-88. Gift med den 30 år äldre postmästaren Benedictsson i Hörby.
f. Bruzelius

Alternative names

Ahlgren, Ernst (pseudonym)
Benediktsson, Victoria (alternativt namn)
Bruzelius, Victoria (namn som ogift)

Identifiers

alvin-person:31744 (alvin)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!