• Resource types
 • All resource types
 • Archive
 • Books & Manuscript
 • Image
 • Map
 • Mixed material
 • Music material
 • Object
 • Software
 • Sound recording
 • Video
 • Index
 • Person
 • Organisation
 • Place
 • Work

Related:

Resources with Osti, Heinrich (835)

Osti, Heinrich, 1826-1914

(Person)
male

Living period

Born 1826
Death 1914

Nationality

Germany

Biography

Tysk-svensk fotograf. Osti kom som utbildad litograf 1856 till Stockholm, men började där arbeta som fotograf. 1859-1864 verksam i Uppsala. Under de första åren flyttade han sin verksamhet flera gånger. Han hade ateljé på Ö. Ågatan, Drottninggatan 10, Svartbäcksgatan 33 samt slutligen Kungsgatan 53 (adressen hade i slutet av 1860-talet gatunumret 4). 1865 återvände Osti till Stockholm (ateljé Regeringsgatan 28). 1866 åter till Uppsala och där han under många år var stadens ledande fotograf med ateljé på Kungsgatan 53. Ostis negativsamling, omfattande ca 16 000 bilder, bevaras i Upplandsmuseet (huvudsakligen topografi) och i Uppsala universitetsbibliotek (huvudsakligen porträtt). Ostis bilder är en bred dokumentation av dåtidens stadsbebyggelse och stadens befolkning.

Source

Taube, Gurli, Från gångna tiders Uppsala, Stockholm 1950, s. 105-125; - Nationalencyklopedin (med delvis felaktiga uppgifter); - Lambert, Lars, 1800-talets Uppsala i Ostis bilder, Kornhuset, Uppsala, 2011

Alternative names

Osti, Henri
Osti, Henry

Identifiers

alvin-person:28204 (alvin)
Create new record
Enter titleOwner
  New place
  Enter name
  Create new organisation
  Enter name
  Create new person
  Enter last name
  Create new musical work
  Enter title
  Could not delete
  This record can not be deleted as it is referenced from other resources
  Login to Alvin
  UsernamePassword
  About Alvin
  Alvin is a platform where digitized cultural heritage and digital collections are preserved and made available, as well as a catalogue of materials not yet digitized.
  Copyright
  All digitized materials in Alvin may be downloaded and used freely!